Početna Gradske teme Aktivnosti omladinskih udruženja kao temelji razvoja i unapređenja Novog Sada

Aktivnosti omladinskih udruženja kao temelji razvoja i unapređenja Novog Sada

0

Novi Sad je kao grad sa bogatom riznicom kulturno-istorijske tradicije, koju je nasledio još iz vremena velikana srpske političke, kulturne i književne scene kada je i dobio epitet srpske Atine, oduvek predstavljao temelj razvoja i unapređenja društvenog poretka na prostorima bivše Jugoslavije.

Proces unapređenja društvenog poretka podrazumevao je obogaćivanje kulturnog, sportskog i omladinskog sadržaja Novog Sada, koji je ovaj grad činio i čini idealnom destinacijom za život i stvaralaštvo. U godini, u kojoj je Novi Sad proglašen Omladinskom prestonicom Evrope razgovaramo sa prvim čovekom OPENS-a Vukašinom Grozdanovićem o benefitima omladinaca koji učestvuju u realizaciji projekata omladinskih udruženja-potpisnika protokola saradnje sa OPENS-om, kao i o kriterijumima odabira 42 omladinska udruženja sa kojima je OPENS potpisao protokol o saradnji:
– OPENS je 2017. godine raspisao javni konkurs za realizaciju trogodišnjih programa iz pobedničke aplikacije. Smatrali smo da kada je sama aplikacija pisana zajedničkim naporima i realizacija treba da se ostvari partnerski. Tako je program Omladinske prestonice Evrope postao osnova za raspisivanje konkursa. Smatrali smo da je važno da se projekti realizuju na period od tri godine kako bi pored samih aktivnosti radili i na jačanju kapaciteta organizacija i građenju bolje osnove za održivost. U samom konkursu su opisani način konkurisanja i kriterijumi za odabir pobedničkih projekata, koji su se odnosili i na sam kvalitet projekta ali i na kapacitet organizacije. Formirana je komisija koja je ocenjivala pristigle prijave čak je i organizovan razgovor sa organizacijama čije su aplikacije prošle u drugi krug pre donošenja finalne odluke. Na konkurs je pristiglo 72 prijave, a odabrano je 46 projekata na period od tri godine realizacije s tim da je svaka uspešna godina bila uslov za prelazak na sledeću godinu saradnje. Pošto su mladi heterogena, različita i kompleknsa grupa i njihove potrebe, zanimanja i interesovanja su različita. Naš program ima sedam stubova sa preko 50 različitih podprograma i preko 2.000 aktivnosti. Samim tim mladi mogu učestvovati u različitim obukama na različite teme od zdravlja do zaštite životne sredine, osmišljavati i realizovati kulturne programe, audio-video sadržaje, radijske i televizijske emisije o temama za koje smatraju da su važne. Mogu biti deo različitih festivala, multimedijalnih performansa, bioskopa na otvorenom, street art festivala i brojnih konferencija. Takođe učestvuju u procesima donošenja odluka, kreiranja mehanizama i modela učešća većeg broja mladih. Mladi su kreatori i subjekti brojnih istraživanja o njihovim potrebama i načinu kako na njih odgovoriti. Pored svega toga biće i izgrađeni novi i osposobljeni postojeći prostori za mlade, izgrađeni novi sadržaji i organizovani brojni koncerti i žurke. Svako ko želi, može pronaći nešto za sebe, a pre svega podršku za svoje ideje.

OPENS pruža omladincima priliku da se njihov glas čuje

O zajedničkoj niti koja spaja projekte svih omladinskih udruženja-potpisnika protokola saradnje sa OPENS-om Grozdanović za Nshroniku kaže sledeće: – Zajednički imenilac su mladi, a osnova sedam programskih stubova i naša aplikacija koju u potpunosti možete pronaći na našem sajtu. www.opens2019.rs.

Sa druge strane, predsednica Udruženja “Čepom do osmeha” i diplomirani ekolog Vanja Petković za naš portal govori o glavnim ciljevima i fokusu realizacije aktivnosti Udruženja “Čepom do osmeha” kao organizacije-potpisnice protokola saradnje sa OPENS-om:
– Udruženje “Čepom do osmeha” sprovodi projekat u okviru OPENS2019 “Gradonačelnik otvara vrata – Uključimo se!”. Ovaj projekat ima za cilj da upozna omladinu sa radom i nadležnostima gradonačelnika i gradskih uprava, uključi ih u omladinsku politiku Grada Novog Sada. Omladinska politika Grada Novog Sada se bazira na pristupu mladima kao resursu. Ovaj pristup podrazumeva podršku njihovim potencijalima koji treba da budu aktivirani još dok su mladi i bez odlaganja, kroz obezbeđivanje optimalnih društvenih uslova za razvoj. Projekat prepoznaje mlade kao partnere državnom organu, te stvara sveobuhvatan i sistemski model koji omogućava uključivanje svih relevantnih aktera u stvaranju uslova za razvoj mladih u kreiranje, implementaciju i praćenje omladinske politike Grada. Naša organizacija je prepoznata kao odgovarajća da vodi ovaj projekat jer okuplja veliki broj mladih i kroz aktivnosti ima mogućnost da im pomogne – kaže Vanja i objašnjava koje sve aktivnosti projekat obuhvata:
1. saradnju sa relevantnim institucijama, nevladinim sektorom, Savetom za mlade i Gradom Novim Sadom, kao i sa OPENS2019;
2. promociju projekta i OPENS2019, putem medija i oglašavanja na društvenim mrežama;
3. jednom mesečno organizaciju kampanje Gradonačelnik otvara vrata u naredne 3 godine, za 20 mladih aktera iz nevladinog sektora, a priprema prethodno obuhvata okrugli sto sa akterima,
4. anketiranje i izveštavanje.

Potpisivanje protokola o saradnji između OPENS-a i omladinskih udruženja

O meri u kojoj su omladinci zainteresovani za razgovor sa gradonačelnikom, naša sagovornica kaže:
– Gradonačelnik Novog Sada ima dan Otvorenih vrata za građane, koji je rezervisan da sasluša sa kakvim problemima, a i uspesima se susreću stanovnici grada. Omladina često ne zna ovaj podatak, i potreban im je vetar u leđa kako bi se lakše snašli i pristupili načinu funkcionisanja gradskih ustanova. Omladina je zainteresovana da prisustvuje našim aktivnostima. Moramo priznati da bude vrlo zanimljivih pitanja koja su mladi postavljali gradonačelniku, glavne dve teme su bile nezaposlenost i bezbednost u gradu, a ostala pitanja su se ticala otvaranja novih vrtića za buduće roditelje, poboljšanja života osobama sa invaliditetom i kako pomoći omladini da se više bavi sportom.

Na kraju razgovora za NsHroniku Petković govori o zadovoljstvu sa tom realizovanom aktivnošću, koja predstavlja sponu između omladinaca i predstavnika vlasti u Novom Sadu:
– Rezultat projekta je da se glas mladih čuje i uvaži, tako da mladi mogu učestvovati u izradi, sprovođenju i praćenju realizacije javnih politika. Zadovoljavanje potreba mladih, a kroz rešavanje njihovih problema i to aktuelnih, suštinskih problema u sadašnjem vremenu, poziva i očekuje od njih da u budućnosti povedu društvo napred. Zadovoljni smo kako teku planirane aktivnosti i kako se mladi uključuju u sporovođenje istih. Trudili smo se da objasnimo omladini da su vodeći ljudi ovog grada dostupni i da za svaki problem, nejasnoću postoji rešenje – zaključuje naša sagovornica.

Jedna od aktivnosti Udruženja “Čepom do osmeha”

Autor teksta: Anđela Zec
Foto: Vladimir Veličković/FB stranica Udruženja “Čepom do osmeha”/Pixabay