Početna Gradske teme Čistoća kupuje nova vozila za čišćenje divljih deponija

Čistoća kupuje nova vozila za čišćenje divljih deponija

0

Programom poslovanja JKP “Čistoća” predviđeno je da to preduzeće 2022. godinu završi s dobiti od milion i osam hiljada dinara (1.008.000), budući da su planinirani ukupni prihodi u iznosu 1.984.472.000, odnosno rashodi 1.983.464.000.

Preduzeće je, inače, u godini koja je za nama ostvarilo dobit od 1.025.827 dinara. Za plate zaposlenih biće izdvojeno gotovo 563,7 miliona dinara (563.660.526), kao i oko 189, 3 miliona za naknade članovima nadzornog odbora i na ime ugovora o autorskom delu, kao i za privremeno-povremene poslove. Za razervne delove i različite materijale i opremu u ovoj godini predviđeno je 443 miliona dinara.

Procenjeno je da će za troškove na ime sudskih sporova i naknade štete pravnim licima biti izdvojeno deset miliona dinara, dok je 230 hiljada dinara namenjeno za reprezentaciju preduzeća, te milion i po za reklamu i propagandu, kao i 25 hiljada za humanitarne aktivnosti. Planirano je da u “Čistoći” do kraja godine bude 499 zaposlenih, od čega troje s ugovorima na određeno vreme i ostatak na neodređeno. Osim toga, preduzeće će po potrebi angažovati i radnike za privremeno-povremene poslove.

Za nabavke različitih dobara, usluga i radova predviđeno je gotovo 852,4 miliona dinara, s tim da je oko 337,3 miliona namenjeno za usluge i 73,1 milion za radove, dok će ostatak novca, 441,98 miliona, biti utrošen za nabavke. Najviše novca planirano je za kupovinu goriva, 185 miliona dinara, dok je za nabavku auto-guma opredeljeno 16 miliona. Kao i ranije, za mehaničarske usluge će biti izdvojeno 25 miliona, a za nabaku rezervnih delova za teretna, putnička i dostavna vozila i radne mašine 50 miliona dinara, odnosno 30 miliona za delove za podzemne kontejnere, kao i 15 miliona za kupovinu zaštitne odeće i obuće.

Kada je reč o uslugama, za sakupljenje i selektovanje otpada “Čistoća” će izdvojiti 100 miliona dinara, kao i 30 miliona za tehničko obezbeđenje imovine i objekata preduzeća, ali i 25 miliona za usluge osiguranja imovine i lica.

Za investiciona ulaganja će u 2022. godini biti izdvojeno ukupno 267,2 miliona dinara, a od tog iznosa 126,4 miliona dinara je od kapitalnih subvencija, dok će novac za ostale nabavke obezbediti “Čistoća”.

Gradsko komunalno preduzeće do kraja godine, između ostalog, planira da za osam miliona kupi nadzemne kontejnere, plastične kante u vrednosti od deset miliona, a novac za podzemne kontejnere biće obezbeđen iz kapitalnih subvencija. “Čistoća” će za računarsku opremu izdvojiti tri miliona dinara, te četiri miliona za nabavku i ugradnju sistema za, kako je navedeno, video monitoring vozila za odnošenje otpada. U planu je i kupovina kolske vage za pet miliona dinara, koliko će koštati i montažni kontejneri za boravak radnika.

Iz gradske kase 157,9 miliona više nego lane

Za realizaciju Programa investicionih aktivnosti JKP “Čistoća” predviđeno je gotovo 470,9 miliona dinara (470.867.660) iz budžeta Novog Sada, što je za oko 157,9 miliona više nego prethodne godine. Gotovo 126,4 miliona dinara namenjeno je kapitalnim subvencijama, odnosno za projekat izgradnje reciklažnog dvorišta, te za sanaciju, zatvaranje i rekultivaciju smetlišta u Novom Sadu, kao i za nabavku buldožera i oko 76 podzemnih kontejnera. Osim toga, 20 miliona iz gradskog budžeta planirano je za uvođenje sistema primarne separacije otpada i postavljanje odgovarajućih kontejnera.

Za usluge iz delatnosti, odnosno održavanje higijene i rad Zimske službe, Grad će „Čistoći” platiti 344,5 miliona dinara, što je za 97,9 miliona više nego 2021.

Kada je reč o investicijama, najviše novca, 64 miliona dinara, namenjeno je za izgradnju, kako je navedeno, objekata tehničkog sektora. Osim toga, u planu je i obnova voznog parka, odnosno nabavka dva otvorena vozila za pražnjenje korpi za otpatke (sedam miliona), dva laka teretna vozila za, kako je objašnjeno, prevenciju divljih deponija i izlazak po prijavi građana (2,2 miliona), kao i auto-čistilice, koja će koštati 22 miliona dinara. Kupovina lakih teretnih vozila neophodna je zbog velikog broja velikih i malih divljih deponija na teritoriji grada, te “Čistoća”, kako je objašnjeno, reaguje po prijavama građana i inspekcije i sanira te deponije. Nabavka vozila je neophodna i kako bi zaposleni – poslovođe u Službi za sakupljanje i transnort otpada mogli da adekvatno obavljaju radne zadatke, odnosno da prate, kontrolišu i koordiniraju rad posada vozila na terenu, utvrđuju rute u cilju ekonomičnijeg korišćenja sredstava, ljudskih resursa i vremena potrebnog za obavljanje poslova na terenu, odnosno poboljšanja kvaliteta usluga koje preduzeće pruža korisnicima svojih usluga”, navedeno je u programu poslovanja JKP “Čistoća” za 2022. godinu.

Izvor: Dnevnik.rs
Foto: PIxabay