Početna Gradske teme Gerontološki centar Novi Sad otvorio vrata za posete

Gerontološki centar Novi Sad otvorio vrata za posete

0

Na osnovu mišljenja epidemiologa, formirana je odluka Kriznog štaba za zdravstvo Vlade Srbije da se dozvole posete korisnicama usluga domskog smeštaja odraslih i starijih lica.

U skladu s odlukom, Gerontološkom centru „Novi Sad” su prosleđene instrukcije ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, koje preporučuju odgovarajući način rada ustanova socijalne zaštite za smeštaj korisnika, prilikom organizovanja poseta.

– Instrukcije predstavljaju blago ublažavanje mera zaštite od virusa COVID-19 i biće na snazi sve do stvaranja povoljne epidemiološke situacije – kazala je organizatorka promotivnih aktivnosti Gerontološkog centra „Novi Sad” Ružica Vukić Rajić.

– Na osnovu njih je naša ustanova napravila proceduru prilikom prijema srodnika, odnosno prilikom ulaska u dom. Posete korisnicima mogu se realizovati svakim danom, u povoljnim vremenskim uslovima, tačnije, kada je temperatura iznad 18 stepeni, bez kiše i vetra, od 10 do 18 časova. U Domu u Futogu posete se realizuju u dvorištu Doma, a u Domu na Limanu – na terasi objekta, ispred prostorija Kluba za odrasla i stara lica.

Po njenim rečima, u Domu na Novom naselju korisnici mogu primati posete na delu platoa ispred glavnog ulaza za koji se proceni da je najadekvatniji i najzaštićeniji od prolaznika, a ima dovoljno hladovinine. Korisnik može imati posete dva puta sedmično i, u zavisnosti od njegove želje i zdravstvenog stanja, mogu trajati najduže 15 minuta.

– Istovremeno se, zbog rizika okupljanja velikog broja ljudi koji nije dozvoljen, može realizovati samo jedna poseta, a korisniku mogu istovremeno u posetu doći najviše dva lica – kazala je naša sagovornica.

Posete moraju biti unapred dogovorene, a zakazuje ih socijalni radnik ili radni terapeut Doma. Prilikom zakazivanja posete, oni su dužni da na razumljiv, detaljan i jasan način objasne posetiocu sve mere i pravila kojih se mora pridržavati, a koja su propisana procedurom. Spisak najavljenih lica i korisnika o čijoj se poseti radi, socijalni radnik ili radni terapeut dostavlja portiru najkasnije do 9.30 sati istog dana kada se poseta realizuje.

Kako kaže, na ulasku u dvorište, na terasu ili deo koji je za to predviđen, socijalni radnik ili radni terapeut meri posetiocima temperaturu beskontaktnim toplomerom, ili pregleda da li osoba ima vidljive simptome bolesti COVID-19. Ukoliko se primete neke nepravilnosti, njima će biti zabranjen ulaz u prostor koji je namenjen za posete.

– Licima koja dolaze u posetu korisnicima obavezno se dezinfikuju ruke, a postavljanjem dezobarijere i obuća, a tokom posete, i korisnik i posetioci obavezno moraju nositi zaštitne maske – kaže Ružica Vukić Rajić.

– Posetilac obavezno, osim zaštitne maske, mora imati vizir i rukavice i držati se propisane distance od korisnika najmanje dva metra. Vizire obezbeđuje ustanova. Socijalni radnik ili radni terapeut dovode posetioce i korisnike do mesta posete i odvode nazad, uz obavezu da prisustvuju tokom njenog trajanja, bez direktnog kontakta s licem koje je došlo u posetu.

Po rečima naše sagovornice, zaposleni koji prisustvuje poseti je obavezan da nadzire i odlučno, ali na primeren i pristojan način, spreči direktan kontakt korisnika i posetilaca. Strogo je zabranjeno kretanje posetilaca u drugim mestima u Domu koja nisu predviđena za realizovanje poseta.

Mesto za posete mora biti prethodno dezinfikovano i pripremljeno, što se radi nakon svake. Stoga je razmak između poseta u intervalu od 15 minuta, koliko je potrebno da se obavi sterilisanje.

U sprovođenju procedura, kako kaže naša sagovornica, rukovodioci domova su obavezni da sarađuju sa Službom zdravstvene zaštite jer može doći do sumnje da postoji opasnost da će realizovanje posete pogoršati zdravstveno stanje korisnika. Za organizaciju rada i poštovanje svih mera i obaveza iz propisanih procedura odgovorni su rukovodioci domova, a za obezbeđivanje neophodne količine i kontrolu primene opštih i ličnih zaštitnih sredstava, odgovorno je lice zaduženo za bezbednost i zdravlje na radu u ustanovi.

Izvor: Dnevnik
Foto: Ilustracija/Pixabay