Početna Gradske teme Klisa u novom sjaju, urbanizacija Velikog rita – Gradiće se škole, vrtići,...

Klisa u novom sjaju, urbanizacija Velikog rita – Gradiće se škole, vrtići, sportski centar

0

Planom detaljne regulacije prostora “Mali Beograd – Veliki rit 1”, predviđena je urbanizacija ovog dela novosadskog naselja Klisa a sve u cilju poboljšanja uslova za porodični život.

Procenjeno je da će tu živeti 2.750 stanovnika, te su urbanisti predvideli dve predškolske ustanove, osnovnu i srednju školu i sportski centar, dok je drugi deo površine predviđen za poslovne sadržaje, opštegradski centar i raznovrsne javne i komunalne službe.

Osim površine planirane za izgradnju Ulice Paje Radosavljevića (1,2 hektara), koja je važna za šire područje Grada, predviđene su i saobraćajne, infrastrukturne i zelene površine na ukupno 16,66 hektara prenosi portal gradskeinfo.rs.

Biciklističke staze gradiće se duž glavnih saobraćajnih pravaca, u ulicama Paje Radosavljevića, Janka Halkozovića, Majke Jugovića, Stefana Dečanskog i Baja Pivljanina, te delimično i u zaštitnom pojasu kanala.

Kako na teritoriji “Velikog rita” živi više od 600 dece jaslenog i predškolskog uzrasta, izgradnja dve predškolske ustanove obezbediće prostor za smeštaj oko 320 dece, a ti jednospratni objekti s potkrovljem nalaziće se u Dečanskoj i u Ulici Grujice Novakovića.

Osnovna škola za 700 do 800 učenika s fiskulturnom salom planirana je uz ulice Majke Jugovića i Baja Pivljanina, a srednja za oko 1.100 učenika uz ulicu Paje Radosavljevića. Kako se u planu navodi, pre početka gradnje srednje škole neophodno je raseljavanje stanovnika, rušenje objekata koji se tu nalaze, i nivelacija terena.

Srednjoškolski centar obuhvata prostor na kojem su već tri privatne srednje škole – “Sveti Nikola”, Medicinska škola “Hipokrat” i Sportsko-obrazovni centar “Sveti Nikola”.

Moguća su proširenja pomenutih školskih kompleksa na susedne površine drugih namena i dozvoljena je izgradnja novih objekata. Osim toga, s obzirom na skučenost prostora, nije moguća dogradnja zgrada koje se zadržavaju uz Dečansku ulicu, ali je moguća izgradnja novih objekta, do dva sprata, na delu kompleksa uz Ulicu Janka Halkozovića.

Urbanisti preporučuju da se u okviru javnih službi obezbede i prostori za dečji kreativni centar, dečju bolnicu, sigurnu dečju kuću, dom za nezbrinutu decu, te decu ometenu u razvoju, vaspitno zapuštenu decu i slično.

Između ostalog, predlažu i omladinski obrazovno-kulturni centar, dispanzer za adolescente, vaspitno-popravni dom, dom za bolesnu i u razvoju ometenu omladinu, sigurnu žensku kuću, ženski obrazovno-kulturni centar, savetovalište za planiranje porodice.

Na površini od 1,73 hektara, između ulica Grujice Novakovića, Stefana Dečanskog i Majke Jugovića, gradiće se zdravstvene i socijalne ustanove, objekti gradske uprave, kulture, veterinarske stanice i slično.

U planu je navedeno i da je istočno od Temerinskog puta obavezna izgradnja zdravstvene stanice za potrebe stanovnika celog područja Malog Beograda – Velikog rita, a obavezna je i izgradnja Kulturnog centra Roma.

Sportski centar s halom i otvorenim terenima planiran je uz ulice Nova 4 i Majke Jugovića i to na kompleksu površine 1,59 hektara.

Izvor: blic.rs
Foto: Gradskeinfo