Početna Gradske teme Konsenzus konferencija “Novi Sad – zdrav grad” u OPENS-u

Konsenzus konferencija “Novi Sad – zdrav grad” u OPENS-u

0

U “OPENS-u” je održana konsenzus konferencija pod nazivom “Novi Sad – zdrav grad”, kojem su prisustvovali predstavnici grada, zdravstvenih i obrazovnih ustanova, udruženja građana. U više fokus grupa, diskutovali su o prioritetnim problemima koje bi trebalo unaprediti u gradu kada je u pitanju dugoročno zdravlje stanovnika.

Evropskoj mreži zdravih gradova Svetske zdravstvene organizacije, Novi Sad se pridružio 2012. godine, i jedina je lokalna samouprava u Srbiji, koja je član ove mreže. Projekat se bazira na principima multisektorske saradnje, aktivnog učešća građana i zdrave životne sredine. Konsenzus konferencija se odvija pred kraj jedne radne faze, a Novi Sad je u sedmoj fazi do kraja 2025. godine. Jedan od obaveznih elemenata za pristupanje narednoj fazi projekta, jeste i izrada zdravstvenog profila grada, i zato su konferenciji prisustvovali svi relevantni predstavnici.

“Na konsenzus konferenciju su pozvane sve uprave, predstavnici institucija, obrazovanja, zdravstva, socijalne zaštite, predstavnici udruženja građana i mediji, kako bi na odgovarajući način na osnovu brze procene kvaliteta života, na kojem su učestvovali u martu i odgovarali na pitanja, poput kakav je za vas život u Novom Sadu, šta u njemu može da bude bolje, sa čim ste zadovoljni a šta je ono na čemu treba raditi u budućnosti, treba da radeći u fokus grupama odgovaraju na pitanja koji su prioritetni problemi“, saopštila je načelnica Centra za promociju zdravlja Instituta za javno zdravlje Vojvodine, dr Snežana Ukropina.

Fokus grupe su bile podeljene u pet tematskih celina: ekosistem, dostupnost i pristupačnost, sigurnost i bezbednost, urbano planiranje i razvoj i kultura. Učešće mladih u donošenju odluka,kroz diskusije u fokus grupama, kada su u pitanju dostupnost i prilagođenost usluga za njihove potrebe, su veoma značajne.

“Mladi često izbegavaju da idu u zdravstvene i obrazovne institucije, njihovi programi moraju biti prilagođeniji mladima i načinima na koji oni komuniciraju da bi uopšte došli do mladih i preneli informacije koje su od značaja“, rekla je Slavica Ranisavljev Kovačev, OPENS, saradnica u programu.

Globalni pokret Evropske mreže Svetske zdravstvene organizacije, postoji od 1988. godine. Ovim konceptom je obuhvaćeno više od 185 miliona ljudi u Evropi, odnosno više od 1.400 gradova, a Novi Sad je jedan od njih.

Izvor: rtv.rs
Foto: Arhiva