Početna Gradske teme Novčana sredstva namenjena za personalnu asistenciju potrošena u druge svrhe?

Novčana sredstva namenjena za personalnu asistenciju potrošena u druge svrhe?

0

Grad Novi Sad u junu je izdvojio dodatnih pet miliona dinara za usluge personalne asistencije, ali umesto da taj novac završi na računu jedinog novosadskog licenciranog centra za pružanje te usluge “Živeti uspravno“, on je usmeren Školi za osnovno i srednje obrazovanje “Milan Petrović”.

Činjenicu da Grad ulaže u personalnu asistenciju koja je ključni alat samostalnog života i uključivanja u zajednicu pozdravila je i Evropska mreža za samostalni život. Međutim, u pismu koje je zamenica predsednika te mreže Ines Bulić Cojocariu uputila gradonačelniku Novog Sada Milošu Vučeviću, izražava se zabrinutost zbog činjenice da će “osobe sa invaliditetom morati da se okrenu pružaocu koji takođe pruža i usluge koje nisu u skladu sa Konvencijom Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom”, naročito zbog toga što ova škola pruža specijalno obrazovanje, radne centre, dnevne boravke i rezidencijalne usluge.

Naime, da bi usluga bila u skladu sa Konvencijom finansiranja, kao i usluga, moraju biti kontrolisani od strane osoba sa invaliditetom, jer oni moraju imati izbor da prilagode sopstvenu uslugu i biraju stepen lične kontrole nad njom.

“U slučajevima gde je personalna asistencija pružena od organizacije za samostalni život ili bar organizacije osoba sa invaliditetom, verovatnije je da će ovi kriterijumi biti uzeti u obzir i da će podrška biti obezbeđena tokom čitavog procesa personalne asistencije. U najmanju ruku, osobe sa invaliditetom bi trebalo da mogu da biraju između više pružalaca usluga od kojih jedna treba da bude organizacija za samostalni život”, piše u pismu upućenom Vučeviću.

Dodaje se da Konvencija UN osuđuje prakse gde je personalna asistencija pružena u rezidencijalnim centrima nege.

Za razliku od Centra “Živeti uspravno”, škola “Milan Petrović” nema licencu za pružanje usluga personalne asistencije koju daje Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Ružičić Novković: Personalna asistencija treba da bude dostupna za sve kojima je potrebna

Mima Ružičić Novković iz Centra “Živeti uspravno” kaže da po Konvenciji svi kojima je potrebna imaju pravo na uslugu personalne asistencije, dok je po našem zakonu to pravo ograničeno samo na osobe koje su punoletne i društveno aktivne. Dodaje da je takođe značajno da osoba bude u situaciji da može da bira da ne bude učenik specijalne škole ili korisnik rezidencijalne ustanove, kako bi dobio asistenciju.

“Mi smo zbog toga insistirali da se novac koji je odobren za školu, ako je uplaćen, ono što nije potrošeno da se vrati u budžet ili da se preusmeri za neku drugu namenu, jer se time krši Konvencija. Mi ne branimo da deca iz škole imaju asistenciju, ali nijedna škola nema pravo da bude pružalac usluge socijalne zaštite, pa ni ova. Asistencija svim ljudima treba da se pruža vaninstitucionalno”, objašnjava Ružičić Novković i ističe da je na sastanku sa predstavnicima Gradske uprave za socijalnu zaštitu dobila garancije da će se pronaći rešenje.

Ona napominje i da je procena potrebe za uslugom personalne asistencije od strane Centra za socijalni rad u najmanju ruku “nespretno” urađena, jer u nju nisu uključeni korisnici Centra. Naime, ovlašćeni pružalac usluge ima obavezu da uslugu pruža svima, i jer se na osnovu broja prijavljenih ljudi procenjuju i sredstva koja bi za tu namenu bila izdvojena.

Ružičić Novković naglašava i da je za same personalne asistente situacija neodrživa jer im predloženi uslovi ne omogućavaju normalan rad, odnosno propisuju da oni budu prijavljeni po “ugovoru o delu”.

Kao naročito problematično ocenjuje to što se i nakon godina ubeđivanja i meseci pregovora ova usluga i dalje ne finansira iz budžeta putem javne nabavke, već se to čini projektno. Inače, Novi Sad je, pored Jagodine, jedini grad u Srbiji u kom angažovanje personalnih asistenata i dalje zavisi od odobravanja projekata na konkursima.

Grad: Nacrt nove odluke o socijalnoj zaštiti u proceduri razmatranja

Iz kabineta gradonačelnika potvrdili su za 021 da su sredstva za personalnu asistenciju odobrena školi “Milan Petrović”. U odgovoru je naglašeno da obezbeđivanje usluge personalne asistencije nije bilo uslovljeno izmenom Odluke o socijalnoj zaštiti, već iskazanim potrebama korisnika, s obzirom na to da se ova usluga već finansira u skladu sa Programom socijalne zaštite.

“Gradska uprava za socijalnu i dečiju zaštitu pripremila je Nacrt nove odluke o socijalnoj zaštiti koji je u proceduri razmatranja u Gradskoj upravi za propise i Gradskoj upravi za finansije, i nakon dobijenih mišljenja biće upućena Gradskom veću za utvrđivanje Predloga odluke za Skupštinu Grada”, navodi se u odgovoru.

Napominje se da će nakon donošenja ove odluke, Uprava za socijalnu zaštitu pripremiti Predlog pravilnika o uslovima korišćenja usluge, ceni usluge i kriterijume i merila za učešće korisnika u ceni usluge.

Podsetimo, u julu ove godine iz kabineta gradonačelnika takođe su tvrdili da je u toku priprema izmena i dopuna odluke, a gradonačelnik Miloš Vučević rekao je još u aprilu da Grad ima dovoljno novca za obezbeđivanje ove usluge i da je samo potrebno rešiti tehničko-administrativne stvari.

U međuvremenu, osobe sa invaliditetom zavise od raspisivanja konkursa, koji se obično raspisuju dva puta godišnje i donacija građana i preduzetnika.

Izvor: 021
Foto: Pixabay