Početna Gradske teme Opremljen stambeni blok na Bulevaru vojvode Stepe

Opremljen stambeni blok na Bulevaru vojvode Stepe

0

Gradska uprava za građevinsko zemlјište i investicije završila je radove na izgradnji saobraćajnih površina sa pratećom infrastrukturom i javnim osvetlјenjem oko novog bloka za stanovanje na Novom naselјu – Bulevar vojvode Stepe i oko parka, severno od Ranžirne stanice i Ulice Radomira Raše Radujkova. Ukupna vrednost ove investicije iznosi 172,5 miliona dinara.

U sklopu radova na opremanju novog bloka za stanovanje na Bulevaru vojvode Stepe, sem podzemne infrastrukture (vodovodne i kanalizacione mreže), izgrađen je kolovoz, pešačke staze i 233 parking mesta od čega su četiri mesta predviđena za osobe sa invaliditetom. Novoizgrađene saobraćajne površine osvetlјava 13 stubova javne rasvete. Odvodnjavanje atmosferskih voda sa saobraćajnica i parking površina izvedeno je sistemom zatvorene atmosferske kanalizacije sa slivnicima u kolovozu.

Realizacija obodnih saobraćajnica oko parka obuhvata kolovoz sa obostranim parkinzima, kojih je ukupno 232, od čega su četiri parking mesta predviđena za osobe sa invaliditetom. Neposredno uz ivicu parka izgrađena je pešačka staza, ukupne dužine 899m, uz koju se, u Ulici Radomira Raše Radujkova, proteže i biciklistička staza u dužini od 118m. Između saobraćajnih površina izvršeno je humusiranje zelenih površina sa zatravnjivanjem i postavlјeno je 27 stubova javne rasvete.

Izvor: NoviSad.rs
Foto: NoviSad.rs