Početna Gradske teme Raspisan Konkurs za programe u oblasti Socijalne zaštite

Raspisan Konkurs za programe u oblasti Socijalne zaštite

0

grad-novi-sad-logo

Grad Novi Sad – Gradska uprava za socijalnu i dečiju zaštitu raspisali su Konkurs za dodelu sredstava iz budžeta Grada za realizaciju programa u socijalnoj zaštiti za 2015. godinu. Konkurs je otvoren do 15. oktobra.
Pravo učešća na Konkursu imaju udruženja sa sedištem na teritoriji Grada Novog Sada čiji ciljevi osnivanja doprinose zaštiti, rehabilitaciji i socijalizaciji lica u stanju socijalne potrebe.

Ukupna sredstva koja su obezbeđena za sufinansiranje programa od interesa za Grad Novi Sad u socijalnoj zaštiti za 2015. godinu iznose 14.000.000,00 dinara.

Programi treba da doprinose razvoju inovativnih usluga, unapređenju postojećih usliga ili da utiču na veći obuhvat korisnika u postojećem sistemu socijalne zaštite.

Grad će putem ovog Konkursa sufinansirati programe udruženja koji imaju za cilj unapređenje položaja porodice i dece, osoba sa invaliditetom i njihovih porodica,zavisnika, osoba lečenih od psihoza, osoba obolelih od HIV-a i integraciju Roma, obezbeđivanjem: dnevnih usluga u zajednici (dnevni boravci, klubovi,…), usluga podrške za samostalan život (personalna asistencija, prevoz …), savetodavno-terapijskih i socijalno-edukativnih usluga (zaštita dece od zlostavljanja, zanemarivanja i trgovine ljudima, savetovališta za obolele od retkih bolesti, šećerne bolesti, posttraumatskog sindroma…), usluga podrške romskoj deci u obrazovnom sistemu (podrška deci u savladavanju školskog gradiva radi završavanja osnovne i srednje škole, priprema dece za upis u srednju školu ili na fakultet…), rehabilitacije i klimatskog oporavka (deca i mladi sa smetnjama u razvoju, odrasle i starije osobe sa teškoćama…) i drugih usluga socijalne zaštite (usluge koje podržavaju boravak korisnika u porodici i neposrednom okruženju, usluge za poboljšanje informisanja građana, usluge za sprovođenje aktivnosti Akcionog plana pristupačnosti Grada Novog Sada i drugo).

Takođe, putem ovog Konkursa sufinansiraće se i programi rada koje u kontinutietu, tokom cele godine, sprovode udruženja slepih, slabovidih i gluvih osoba, osoba obolelih od paraplegije, distrofije i srodnih oboljenja, cerebralne i dečije paralize i multiple skleroze, mentalno nedovoljno razvijenih osoba, invalida rada, boraca, civilnih invalida rata, ratnih vojnih invalida i ratnih i mirnodopskih vojnih invalida.

Detaljnije informacije o Konkursu, kao i obrazac prijave, mogu se pronaći na sajtu Grada Novog Sada.

Autor: RTV