Početna Gradske teme Studenti strahuju od gubitka godine i odlaganja diplomiranja

Studenti strahuju od gubitka godine i odlaganja diplomiranja

0

Više od 70% studenata i dalje strahuje da će novonastala situacija negativno uticati na upis u sledeću godinu, dok svaki drugi student smatra da neće diplomirati na vreme, pokazuju rezultati najnovijeg istraživanja koje je sproveo sajt NajStudent.com na uzorku od 1.955 akademaca.

Najveći strah od kolapsa zdravstvenog sistema.

Studenti se u ovom periodu bore sa raznim strahovima i izazovima, a kao najveće strahove sa kojima su se susreli tokom pandemije istakli su kolaps zdravstvenog sistema, potom kolaps društvenog sistema, na trećem mestu je strah od zaraze koronavirusom, dok se na četvrtom mestu našla briga da neće na vreme završiti fakultet i da će izgubiti budžet.

Kada govorimo o izazovima sa kojima se susreću, najveći je svakako kako očistiti godinu i upisati sledeću na vreme, kao i da li će uspeti da diplomiraju. Više od 70% ispitanih akademaca istaklo je da će pandemija negativno uticati na upis u narednu godinu, a svega 4% smatra da će uticaj biti pozitivan. Sa druge strane polovina ispitanika smatra da neće uspeti da diplomira na vreme. Zbog celokupne situaciije, studenti završnih godina brinu se da će im traženje praksi i posla nakon školovanja u velikoj meri biti otežano.

Pored same organizacije online studiranja, pandemija je u velikoj meri uticala i na same studente. U prilog tome govori podatak da je više od polovine njih izgubilo osećaj za studiranje. Osim toga, još neki od načina na koje je pandemija uticala na studente, jesu i to da im je bilo neophodno više vremena za učenje gradiva zbog nedostatka predavanja i vežbi, dve petine je navelo da im nedostaje kontakt sa kolegama, dok je svega 21% njih zbog ove situacije imalo više vremena za učenje. Profesori izlazili u susret kada su ispiti u pitanju. Preko 90% studenata istaklo je da su profesori bili dostupni putem mejla, grupnih ili individualnih konsultacija, dok je svega 8% studenata reklo da im profesori nisu bili na raspolaganju ni na koji način.

Kada govorimo o obimu gradiva za učenje, svaki treći ispitanik je naveo da su profesori smanjivali gradivo neophodno za ispite, svaki četvrti student imao je mogućnost parcijalnog polaganja ispita, dok je dve petine reklo da nisu imali nikakve olakšice.

Što se tiče informisanosti oko ispitnih rokova, 75% studenata je reklo da je imalo na vreme sve neophodne informacije. Na pitanje o organizaciji praktične nastave i vežbi, većina fakulteta je uspela da ih održi online na pojedinim predmetima, dok je 35% studenata reklo da za ovo vreme praktične nastave nije bilo.

Studenti su rad fakulteta u nepredviđenim okolnostima, kao i organizaciju online predavanja i kolokvijuma vrednovali prosečnom ocenom tri, a kao predlog tome šta je moglo da bude bolje organizovano, naveli su skoro sve segmente studiranja. Na prvom mestu našla se organizacija ispitnih rokova, potom pravovremeno informisanje u vezi sa nastavom i ispitima, predavanja i konsultacije, organizacija vežbi i praktične nastave, ali i kolokvijuma, dok je tek svaki 11. ispitanik rekao da je sve bilo dobro organizovano.

Ono šta jasno možemo da zaključimo na osnovu ovog istraživanja, jeste da je situacija sa pandemijom. Korona virusa negativno uticala kako na same studente i njihov lični osećaj, tako i na celokupno studiranje. Takođe, fakulteti bi trebalo da uzmu u obzir sve predloge i savete studenata kako bi poboljšali organizaciju i sprovođenje online studiranja, jer sve ovo, zapravo, najviše utiče na same studente.

Izvor: NajStudent.com
Foto: Pixabay