Početna Gradske teme Svetski dan deteta: 30 godina Konvencije UN o pravima deteta

Svetski dan deteta: 30 godina Konvencije UN o pravima deteta

0

U susret Svetskom danu deteta, koji se ove godine obeležava u svetlu značajnog jubileja – 30 godina od donošenja Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima deteta, proteklih mesec dana realizovane su svakodnevne aktivnosti u okviru programa “Festival prava deteta“.

Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima deteta

Osnovni motiv za održavanje Festivala, koji je Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman realizovao u saradnji sa Novosadskom mrežom za decu, lokalnim ombudsmanima sa teritorije AP Vojvodine i drugim partnerima, predstavlja konvencijska obaveza da sa principima i odredbama ovog najznačajnijeg međunarodnog dokumenta u oblasti prava deteta što šire i na odgovarajući i aktivan način upoznaju kako odrasla lica tako i decu.

Nedovoljno poznavanje i razumevanje koncepta prava deteta, te instrumenata i mehanizama za njihovo ostvarivanje i zaštitu, predstavlja zajednički imenitelj uzroka mnogih kršenja prava deteta u svakodnevnom životu. Imajući to u vidu, osnovni cilj Festivala bio je prikazati na koji način se prava deteta ostvaruju i štite u konkretnim životnim situacijama i mnogim oblastima društvenog života, ukazati zašto je njihovo dalje unapređenje od presudnog značaja za dete, porodicu i društvo u celini, te podstaći povezivanje i osnaživanje mreže svih aktera uključenih u rad sa decom.

Kvalitetna podrška razvoju deteta

Aktivnosti Festivala realizovane su u formi izložbi, sastanaka, predavanja, radionica, konferencija, humanitarnih i ekoloških akcija, školskih časova i otvorenih vrata u školama, tribina, debata, živih biblioteka, predstavljanja istraživanja, filmskih projekcija sa diskusijom, interaktivnih pozorišnih predstava, dečjih fešti, seminara i drugih dešavanja. Teme koje se neposredno tiču prava deteta kojima se Festival, između ostalih bavio, odnosile su se na dostupnost kvalitetne podrške razvoju, značaj građenja sistema ranog skrininga i rane intervencije, podizanje nivoa svesti dece o zdravim stilovima života, zaštiti životne sredine, prava na iskazivanje mišljenja, građanskog vaspitanja, obaveznu imunizaciju, prava deteta u politikama i praksi, zabranu telesnog kažnjavanja, osnovno obrazovanje romske dece, prava interseks dece, razvoj samosvesti kod dece, bezbednost na internetu, pristupačnost kulturnog života, nauke i umetnosti, inkluzija i mnoge druge. Pored 43 partnera neposredno uključenih u realizaciju aktivnosti, veliki doprinos održavanju Festivala dali su i državni, pokrajinski, te organi lokalne samouprave, ustanove i organizacije, druge institucije kao i udruženja građana i pojedinci.

Obrazovanje za svu decu

“Kvalitetno obrazovanje za svu decu“ aktivnost je kojom se Školska uprava Novi Sad pridružila Festivalu prava deteta. Sve obrazovne ustanove pozvane su da se uključe u obeležavanje jubileja od usvajanja Konvencije o pravima deteta, ali i decenije inkluzivnog obrazovanja u Srbiji. Cilj realizacije bio je usmeren ka afirmaciji poštovanja opštih principa u ostvarivanju ciljeva obrazovanja i vaspitanja, aktivnim učešćem značajnog broja učenika.

Ovom pozivu odazvalo se više od 120 predškolskih, osnovnih i srednjoškolskih ustanova sa teritorija 18 gradova i opština u Vojvodini. Navodeći prethodno kao primer kako je inicijativa ombudsmana za ovaj događaj naišla na razumevanje brojnih relevantnih subjekata čiji profesionalni rad je posvećen deci, a imajući u vidu univerzalnost, nedeljivost i međusobnu zavisnost kako prava deteta tako i ljudskih prava uopšte, te ideju holističkog pristupa, intersektorskog rada i multidisciplinarnog metoda, kao dokazano najefikasnijim modelom za ostvarivanje, zaštitu i unapređenje prava deteta. Ipak, ono što često daje dodatni motiv i snagu svim profesionalcima koji rade sa decom i za decu, jeste participacija same dece u cilju podizanja svesti svih o značaju prava deteta.

Empatiju, toleranciju, solidarnost i humanost

Učestvujući na Festivalu, učeći o svojim ljudskim pravima i “vežbajući“ ih na mnogim pomenutim praktičnim aktivnostima, deca u sebi neguju najveće ljudske vrline: empatiju, toleranciju, solidarnost i humanost. Iste, a posebno originalan način na koji ih deca usvajaju i razvijaju, predstavlja osnov za dalju priču o ljudskim pravima i ispravni put kojim se afirmiše zajednički civilizacijski standard oličen u rečenici da su sva ljudska bića obdarena razumom i svešću i da jedni prema drugima treba da postupaju u duhu bratstva.

“Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman želi svima srećan Svetski dan deteta!”

Izvor: nsuzivo.rs/Pokrajinski ombudsman
Foto: Pixabay