Početna Gradske teme U Višem sudu u Novom Sadu održano prvo ročište za uslovni otpust...

U Višem sudu u Novom Sadu održano prvo ročište za uslovni otpust preko video linka

0

U Višem sudu u Novom Sadu, u sredu, 17. novembra, prvi put je održano ročište za uslovni otpust preko video linka.

Ročište je održano putem video-konferencijske veze između Višeg suda u Novom Sadu i Kazneno popravnog zavoda u Sremskoj Mitrovici, saopšteno je iz tog suda.

Ročištem je predsedavala sudija Biljana Delić, u sudnici Višeg suda u Novom Sadu koja je tehnički opremljena video-konferencijskom vezom. Pored sudskog veća, u sudnici su bili branilac osuđenog i zamenik Višeg javnog tužioca u Novom Sadu, a sa druge strane u Kazneno popravnom zavodu u Sremskoj Mitrovici, u tehnički opremljenoj prostoriji za audio i video snimanje, bio je osuđeni.

Predsednik Višeg suda u Novom Sadu, Miroslav Alimpić istakao je da Kazneno popravni zavod u Sremskoj Mitrovici već oko dve godine ima praksu da se ročišta za uslovni otpust održavaju preko video linka sa Osnovnim i Višim sudom u Sremskoj Mitrovici, a sada i sa Višim sudom u Novom Sadu, što je posebno značajno obzirom da se najviše osuđenih lica po presudama Višeg suda u Novom Sadu nalazi na izdržavanju kazne zatvora upravo u toj ustanovi.

Predsednik suda je ukazao da je osnovi značaj saslušanja putem video-konferencijske veze obezbeđenje komunikacije sa osuđenima i smanjivanje nepotrebnih troškova njihovog dovođenja u sud, u situaciji kada prisustvo osuđenih nije obavezno. Kazneno popravne ustanove najčešće nisu u mogućnosti da za potrebe odlučivanju o uslovnom otpustu obezbede vozila i potreban broj ljudi u sprovodničkoj službi.

U postupcima za preispitivanje uslovnog otpusta prisustvo osuđenog nije neophodno i o eventualnom pozivanju i dovođenju osuđenog na ročište odlučuje predsednik veća koji odlučuje o uslovnom otpustu. Ipak sudije smatraju da bi bilo korisno da sud vidi osuđenog i neposredno komunicira sa njim postavljanjem pitanja kako bi mogao u potpunosti da stekne sliku o osuđenom koji traži uslovni otpust.

Sličan stav su imale i sudije kada je u pitanju prisustvo predstavnika Ustanove ročišta za uslovni otpust, u situacijama kada je izveštaj pozitivan. Predsednik veća u toj situaciji ima obavezu da na ročište pozove predstavnika Ustanove ali njegovo prisustvo nije obavezno, pa su sudovi vrlo često dobijali dopise od KPZ da njihov predstavnik nije u mogućnosti da pristupi na ročište i da ostaju kod već ranije podnetog pisanog izveštaja.

Ponekad se u praksi dešava da, u međuvremenu, od pisanja izveštaja o osuđenom pa do ročišta za uslovni otpust, dođe do nekih bitnih promena u ponašanju, vladanju i statusu osuđenog, a što je od interesa za donošenje odluke. Kako se sada ročišta sa KPZ Sremska Mitrovica mogu održavati preko video linka, sud će biti u mogućnosti da odmah dobije podatke i o eventualnim promenama koje su nastupile u tom periodu ili da razjasni neke druge nedoumice.

Posebnu prostoriju Višeg suda u Novom Sadu koja je opremljena video-konferencijskom vezom, taj sud staviće na raspolaganje i Osnovnom i Apelacionom sud u Novom Sadu.

Izvor: 021.rs
Foto: Pixabay