Početna Gradske teme Umesto kuće u Cara Dušana, planira se sedmospratnica

Umesto kuće u Cara Dušana, planira se sedmospratnica

0

Na mestu sadašnje kuće u Ulici Cara Dušana broj 2 planira se izgradnja sedmospratnice, a konceptualni okvir ovog plana nalazi se na ranom javnom uvidu.

Umesto stare kuće koja se nalazi uz novoizgrađenu višespratnicu na uglu Futoške i Cara Dušana, niknuće još jedna višespratnica. Na javnom uvidu na sajtu Urbanizma, kao i u prostorijama javnog preduzeća, nalazi se konceptualni okvir izmena kojima se reguliše prostor na ovoj lokaciji. Površina koja je pokrivena planom iznosi 901 kvadratni metar, a naručilac izrade izmena je preduzeće “Vaer Novi Sad”.

Umesto kuće u Cara Dušana i ranije je bila predviđena višespratnica, ali se novim izmenama podiže spratnost budućeg objekta. Umesto objekta sa četiri sprata i petim povučenim, planira se zgrada na šest spratova, sa povučenim sedmim spratom.

Razlog izmena je to što je na uglu Futoške i Cara Dušana izgrađen objekat na šest spratova, sa povučenim sedmim spratom, a Planom generalne regulacije utvrđeno je da on, zajedno sa budućim objektom u Ulici cara Dušana čini jedinstvenu arhitektonsku celinu. Zbog toga je potrebno visinski i etažno usaglasiti već postojeći i budući objekat.

Kako se navodi, na staroj porodičnoj kući vidljivi su tragovi oštećenja usled vlage, s obzirom na to da je sa nje uklonjena kompletna stolarija. Takođe, stoji i da je veći deo dvorišnog dela prekriven žbunjem koje nije održavano, kao i da se tu nalazi drvo breze, koje je u dobrom stanju, te bi ga trebalo sačuvati ukoliko je to moguće.

U planskom dokumentu napisano je kako će prilazi i ulazi u objekat “biti naglašeni dekorativnim parternim uređenjem sa pratećim urbanim mobilijarom”, a da je, osim toga i ozelenjenih slobodnih površina, moguća i postavka zelenog zida ili zelenog krova.

“Veliki izvor zagađenja je saobraćaj, budući da se na tom prostoru nalaze značajne saobraćajnice. Posebna pažnja će se usmeriti na definisanje mera zaštite od aerozagađenja. Potrebno je zelene površine rekonstruisati i dopuniti u što većoj meri, kako bi se obezbedila zaštita od buke i aerozagađenja, usled blizine značajnih saobraćajnica”, navodi se u dokumentu.

U istom dokumentu stoji da na ovom prostoru nema registrovanih zagađivača životne sredine. Takođe, navodi se da se parkiranje rešava u podzemnim etažama, ali da je to moguće učiniti i u nadzemnim.

Izvor: 021
Foto: Printscreen