Početna Gradske teme Vatrogasni izazov Petrovaradina 2024 – 8. 6. 2024. godine

Vatrogasni izazov Petrovaradina 2024 – 8. 6. 2024. godine

0

Vatrogasni izazov Petrovaradina (VIP 2024) je međunarodno takmičenje dobrovoljnih vatrogasnih društava.

Takmičarske vežbe predstavljaju simulaciju realnih situacija sa kojima se vatrogasci susreću u svom radu i nisu unapred poznate takmičarima. Uputstva za izvođenje svake vežbe se dobijaju po dolasku na lokaciju poligona. Po završetku vežbe preuzimaju se uputstva koja će takmičare dovesti do lokacije narednog poligona.

Za Vatrogasni izazov Petrovaradina 2024. predviđeno je šest poligona koji su raspoređeni po Petrovaradinskoj tvrđavi .
Ovo je jedinstveno tačkmičenje ovog tipa u Srbiji. Očekuje se 150 vatrogasaca, muškaraca i žena. Osim ekipa iz Srbije, učestvuju i takmičari iz Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Makedonije.

Vatrogasni izazov Petrovaradina 2024. ima za cilj unapređenje veština dobrovoljnih vatrogasaca, jačanje samopouzdanja, timski rad, razmenu iskustava među kolegama, promociju vatrogasne kulture kao i podizanje svesti građana o tome koliko je dobrovoljno vatrogastvo bitno za lokalnu zajednicu.

Organizacijom VIP 2024 doprinećemo i promociji Novog Sada, jer će gosti imati priliku da obiđu znamenitosti našeg grada.

Vremenski raspored:

1. Registracija učesnika 8.30 časova;
2. Otvaranje 9.00 časova;
3. Početak takmičenja 10.00 časova;
4. Očekivani kraj takmičenja oko 15 časova;

Ukratko o DVD Petrovaradin:

Dobrovoljno vatrogasno društvo Petrovaradin je dobrovoljno, nedobitno, samostalno udruženje građana, slobodnoosnovano i organizovano radi ostvarivanja i unapređivanja zaštite od požara i zajedničkih interesa njegovih članova.

Kratak istorijat društva:

Dobrovoljno vatrogasno društvo Petrovaradin zvanično je osnovano 11.06.1875. godine na predlog Josipa Kohera, a uz saglasnost nekoliko uglednih građana Petrovaradina, kako bi se zajednica sačuvala od sve učestalijih požara na teritoriji opštine.

Aktivnosti DVD Petrovaradin:

Rad operativne jedinice DVD Petrovaradin na godišnjem nivou broji prosečno 20 intervencija –strukturnih požara, požara na otvorenom i tehničkim intervencijama, u saradnji sa Vatrogasno spasilačkom jedinicom grada Novog Sada.

Aktivno učešće u davanju vatrogasne straže na javnim manifestacijama; dežurstvo u vreme žetvenih radova.
Edukacija i treninzi sa decom u dve starosne kategorije- podmladak (6-12 godina) i juniori (12-16 godina), koje se održavaju redovno jednom nedeljno; Društvo za ovaj rad ne iziskuje novčanu nadoknadu.

Dugodišnja tradicija i zalaganje članova DVD Petrovaradin učinila je da se ustale i godišnje aktivnosti društvenog, a pre svega humanitarnog karaktera.

Izvor: NS Hronika
Foto: Arhiva DVD Petrovaradin