Početna Gradske teme “Vodovod” preko agencija traži bageriste, auto-mehaničare, operatere…

“Vodovod” preko agencija traži bageriste, auto-mehaničare, operatere…

0

Procenjeno je da će usluge agencije za privremeno zapošljavanje koštati JKP “Vodovod i kanalizacija” 125 miliona dinara, bez PDV-a, pa će ugovor biti zaključen upravo na taj iznos, budući da godišnji obim posla nije moguće precizno utvrditi.

Komunalno preduzeće za različite privremeno-povremene poslove angažuje najmanje 80 radnika, s tim da će plaćanje biti relizovano po obavljenom poslu, u skladu s potrebama naručioca.

Kako se iz tenderske dokumentacije može primetiti “Vodovodu” je potrebno najmanje deset osoba s višom ili visokom stručnom spremom, 62 kvalifikovana radnika sa završenom srednjom školom i osam bilo koje stručne spreme, uključujući i one s nižim kvalifikacijama.

Kada je reč o visokoj i višoj stručnoj spremi javno-komunalnom preduzeću nedostaje po jedan analitičar tehničkog održavanja i planiranja, zaštite životne sredine, za hemiju, biologiju i jedan saradnik tehničkog održavanja i planiranja, kao i dva analitičara za administrativno tehničke poslove i tri viša administratora u službi.

Sudeći po tehničkim specifikacijama od ukupno 62 radnika, najmanje dvoje mora biti osposobljeno za rad na dubini, s lekarskim uverenjem, i isto toliko za rad s opasnim materijama, dok najmanje dvoje mora posedovati vozačku dozvolu B kategorije. “Vodovod” planira da angažuje dvoje bagerista, po jednog auto-mehaničara, mehaničara elektrooperative i mehaničara podrške, te radnika za uzimanje uzoraka, operatera potisnih pumpi, opratera na telefonskoj centrali i manipulanta na crpnoj stanici. Osim toga, biće zaposleno i 19 administratora, 18 radnika za očitavanje vodomera, sedam operatera filterskog i aeratorskog pogona, četiri radnika za održavanje higijene, po tri laboranta i rukovaoca postrojenjem PPOV, kao i tri pomoćna radnika u laboratoriji, te dva tehničara operativnog održavanja i jedan manipulant na crpnoj stanici.

„Vodovod” je, inače, i ranijih godina angažovao radnike za privremeno-povremene poslove i to uglavnom preko novosadskih agencija „Montop HRS” i „Laboris HRS”. Primera radi prošle godine je procenjena vrednost javne nabavke bila 110 miliona dinara.

Ponude na tender komunalnog preduzeća podnose se do 26. januara, a nakon toga će biti doneta odluka o dodeli ugovora ili, pak, obustavi postupka.

Izvor: Dnevnik
Foto: Pixabay