Početna Gradske teme Za uređenje javnih površina u Kineskoj četvrti 70,5 miliona dinara

Za uređenje javnih površina u Kineskoj četvrti 70,5 miliona dinara

0

Nastavak radova u bloku oivičenom Ulicom despota Stefana, Mostom slobode, Sunčanim kejom i novoplaniranom ulicom, koštaće 70,5 miliona dinara, s PDV-om.

Nakon što je u februaru obustavljena javna nabavka za uređenje javnih površina s pratećom infrastrukturom i javnim osvetljenjem u Kineskoj četvrti, Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije donela je odluku da na ponovljenom tenderu ugovor dodeli grupi ponuđača, odnosno firmama „Put-invest”, „Energotehnika – Južna Bačka”, s podizvođačima „AB&CO Geosystems” za geodetske radove, i MN za postavljanje betonske galanterije.

Izvođač će sve predviđene radove morati da završi za najviše 150 kalendarskih dana, dok je na prethodnom tenderu taj rok bio četiri meseca duži. Imajući u vidu sve predviđene rokove, radovi bi mogli početi sredinom juna.

Osim rokova za završetak, dva tendera razlikuju se i u procenjenoj vrednosti radova. Prethodna javna nabavka obustavljena je jer je jedina pristigla ponuda 22,6 miliona dinara premašila tada procenjenu vrednost radova od 47.019.290 dinara, a novosadski „Put-invest” tom prilikom je ponudio da, s istim preduzećima, završi posao za 69,7 miliona dinara. Reč je, inače, o završetku prve faze radova i drugoj fazi, za koje je projekat uradio „Šidprojekt”, a u ponovljenom postupku javne nabavke procenjena vrednost posla iznosila je 58,8 miliona dinara, bez PDV-a.

U prvoj fazi je planirana nabavka i ugradnja urbanog mobilijara i prateće opreme, odnosno 72 klupe, 64 korpe za otpatke, kao i 32 nosača za bicikle. Kako se iz konkursne dokumentacije može primetiti, u drugog fazi uređivanja Kineske četvrti i okoline predviđeno je najpre rušenje starih kolovoza, ivičnjaka, pešačkih i biciklističkih staza, šahtova, kao i izmeštanje instalacija.

Nakon raščišćavanja terena, sledi izgradnja novih saobraćajnica, staza i parkinga od odgovarajućih montažno-betonskih elemenata, a kada je reč o infrastrukturi, planirano je izmeštanje instalacija, kao i izgradnja nove vodovodne i kanalizacione mreže. Osim toga, tenderom je obuhvaćena i nabavka i ugradnja nove javne rasvete, te je planirano postavljanje ukupno 64 svetiljke na 58 stubova.

Izvor: Dnevnik
Foto: Pixabay