Početna IT & Business Branislav Knežević: Strane turiste možemo privući manifestacijama, kulturom, hranom i našom gostoprimljivošću

Branislav Knežević: Strane turiste možemo privući manifestacijama, kulturom, hranom i našom gostoprimljivošću

0

Branislav Knezevic  (2)

Turistička organizacija Novog Sada, koju već tri godine vodi Branislav Knežević, može se pohvaliti značajnim rezultatima, uspešnim projektima koje je realizovala u proteklom periodu kao i priznanjima koja nisu izostala, i koja predstavljaju dodatni impuls za buduće izazove koji su pred njima. Knežević ističe da ključ uspeha leži upravo u tome što ima odličan tim saradnika, koji kao celina deluje prosperitetno i uspeva da sprovede sve aktivnosti i zadatke koji se pred njih postavljaju.

Tri i po godine na čelu ste Turističke organizacije Novog Sada, na koje ste projekte posebno ponosni?

– Kada sumiram sve ono što je urađeno, izuzetno sam zadovoljan velikim brojem aktivnosti koje smo sproveli, ali bih izdvojio nekoliko stvari. Najteži zadatak bio je izmiriti sva dugovanja TONS-a koja su u jednom trenutku iznosila oko 20.000.000,00 dinara. Nakon dve godine velikog truda i zalaganja uspeli smo da vratimo sve dugove i postavimo firmu na noge. Vratili smo ugled Turističkoj organizaciji Grada Novog Sada koja, po mom mišljenju, ima najlepši opis posla, a to je promocija Novog Sada. Inicirali smo veoma važne izmene Zakona o Turizmu u delu koji se odnosi na rad lokalnih turističkih organizacija, a koje su usvojene. Zatim, uradili smo projekat postavljanja turističke informativne signalizacije koji ćemo realizovati u nekoliko faza. Prvu fazu smo realizovali prethodne godine. Pripremili smo veliki broj brošura i mapa, snimili promo filmove, uredili sajt, ugostili preko 400 domaćih i stranih novinara, nastupili na velikom broju sajmova i događaja, ostvarili svake godine dvocifreni rast dolazaka i noćenja, podržali najveće festivale… Naravno, sve to nam je u 2014. godini donelo i nagradu “Zlatna amfora” za najbolju turističku organizaciju u Srbiji, u 2015. godini prvo mesto za najbolji promotivni film o Fruškoj Gori kao i za najbolji sajt, dok smo u 2016. godini završili u Top 10 gradova u konkurenciji za najbolju Evropsku destinaciju. Sve ovo smo postigli jer smo kao kolektiv postali dobar tim i upravo sam na to sam najponosniji, pored činjenice što nas nema dovoljno ni za deo aktivnosti koje sprovodimo.

Krajem prošle godine ste kroz novi projekat predstsavili Frušku goru kao jednu od najtraktivnijih destinacija u pogledu turizma. Recite nam šta je sve urađeno i kakvi su planovi kada znamo da je potencijal Fruške gore u velikoj meri neiskorišćen?

– Turistička organizacija Grada Novog Sada je tokom 2015. godine posebnu pažnju posvetila turističkoj promociji Fruške gore. Pored već pomenutog, nagrađenog, promotivnog filma, tokom 2015. godine izradili smo i Turističku mapu Fruške gore, čemu je prethodio intezivan terenski rad, a organizovali smo i izložbu fotografija, autora Dragana Kurucića u Muzeju Vojvodine. Cilj izložbe “Sve boje Fruške gore” i izdavanja Turističke mape Fruške gore je da građanima Novog Sada, kao i brojnim posetiocima i turistima, predstavimo turistički izuzetan i sadržajan prostor Fruške gore, a kako je naš posao promocija turističkih vrednosti, mi ćemo nastaviti da skrećemo pažnju na sve potencijale Fruške Gore i na ono što bi ona mogla biti. Svakako, presudno je učešće viših organa vlasti kako bi se radilo na samoj infrastrukturi, pre svega saobraćajnoj kako bi bila pristupačnija. Mi ćemo nastaviti sa podrškom u turističkom i privrednom segmentu kroz promociju sadržaja i turističkih tura, kako bi bila dostupna turistima koji se interesuju u sve većem broju i žele da je posete.

Branislav Knezevic  (5)

Čime Novi Sad može privući strane turiste i kakvo je Vaše dosadašnje iskustvo – šta se njima najviše sviđa u našem gradu i okolini?

– Strane turiste možemo privući manifestacijama, kulturom, hranom, kvalitetnim smeštajem i našom gostoprimljivošću. Upravo su ovo utisci turista o Novom Sadu kad ih pitamo kako im je u našem gradu i šta im se sviđa. Mi prodajemo doživljaj kao glavni turistički proizvod. Kada govorimo o atrakcijama, turiste najviše privlači Petrovaradinska tvrđava, staro gradsko jezgro, salaši, Fruška gora, festivali i događaji.

Šta je, po Vašem mišljenju, potrebno da bi Novi Sad postalo top turistička destinacija u Evropi, ako izuzmemo Exit?

– Vera u nas same da mi to možemo. EXIT nam je pokazao da je to moguće. Mislim da pre 15 godina niko nije mogao da zamisli da će Novi Sad imati jedan ovakav događaj kakav je EXIT. Ukoliko verujemo da možemo da budemo top destinacija i ako se posvetimo tom cilju u narednih 10 godina, možemo iznenaditi sve one koji misle da je to nemoguće. Najbolje destinacije postaju one u kojima turisti ostvare lični osećaj zadovoljstva i koji odlaze sa bogatim uspomenama, utiscima, doživljajima koje potom prenose drugima. Potrebno je više ulagati u turizam jer je turizam najbrže rastuća i jedna od najprofitabilnijih industrija na globalnom nivou sa ogromnim mogućnostima za ekonomski razvoj i predstavlja bitan pokretač ekonomskog rasta. Za početak moramo hitno rešavati i one “trivijalne”, ali veoma važne probleme poput stajališta za turističke autobuse, javne toalete i slične probleme, a paraleno sa tim raditi na važnim projektima, izradom projektno tehničkih dokumentacija i studija izvodljivosti kako bi mogli da participiramo i ka EU fondovima ukoliko nemamo dovoljno sredstava da ih samostalno finansiramo. Potrebno je pojednostavljenje i umrežavanje javnog i privatnog sektora sa istim ciljem.

Kultura i turizam su usko povezane grane, da li imate spremnu strategiju i ponudu ako Novi Sad postane Evropska prestonica kulture 2021. godine i da li su u planu neki zajednički projekti gradske uprave za kulturu i TONS-a?

– Kandidatura za Evropsku prestonicu kulture odnosi se na sve aspekte Grada Novog Sada, direktno ili indirektno. Turizam je svakako grana koja će imati direktnu dobit ukoliko dobijemo ovu prestižnu titulu. Mi već radimo na tome, pripremili smo kultrurni vodič na više jezika, uradili smo mapu pešačkih tura, planiramo da napravmo pamflete sa kulturnim turama, ali i da podržimo organizovanje zagarantovanih kulturnih tura sa licenciranim vodičem. Naše predloge smo poslali programskom Savetu za kandidaturu Novog Sada, a u programu za narednih pet godina kulturni turizam zauzima važno mesto sa velikim brojem planiranih aktivnosti. Projekat postavljanja informativne signalizacije sa mapama grada je takođe važan i u smislu kandidature za Evropsku prestonicu kulture. Imamo redovne kontakte i dobru saradnju sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, ali i sa gradskom Upravom za kulturu.

Branislav Knezevic  (6)

Da li mislite da bi bogatiji život na Dunavu, koji je zaista neiskorišćen, doprineo turističkoj ponudi i da li je neki projekat u planu kada je u pitanju “život na reci”?

– Nažalost, tačno je, ne koristimo sve potencijale koje nam pruža reka Dunav. Međutim, mi smo započeli određene aktivnosti na temu Dunava. U saradnji sa novosadskim nautičarima uradili smo turističku mapu Dunava gde smo popisali sve ono što je važno i dostupno za turiste, ali i naše sugrađane. Ovu mapu delimo besplatno u našim informativnim centrima. Takođe, kroz promotivne aktivnosti u budućem periodu važan segmen će biti i Dunav sa svim mestima koje spaja, zatim, Begečkom jamom, Koviljsko-petrovaradinskim ritom, Štrandom, čardama, nautičkim klubovima, stazom Euro Velo 6, ali i Tvrđavom kao najvećom atrakcijom i najznačajnijim kulturno-istorijskim nasleđem.

Koliko mišljenje građana Novog Sada utiče na Vaš rad, da li ste otvoreni za predloge i projekte vaših sugrađana?

– Mišljenje naših sugrađana nam je izuzetno važno, iako smo svesni da nije lako dobiti naklonost Novosađana i da se svakodnevno moramo truditi da budemo što bolji, uradili smo jedno istraživanje, koje je sprovela “Ninamedia” gde smo našim sugrađanima postavili nekoliko pitanja. Realizovan uzorak: 1207 ispitanika – ukupno 87,4% ispitanika smatra da turizam značajan faktor razvoja Novog Sada, 8,6% nema jasno definisano mišljenje, a svega 3,2% smatra da turizam nije značajan, i to uglavnom muški ispitanici, kao i ispitanici zaposleni u privatnom sektoru i čija su lična mesečna primanja preko 50.000 din. Jedna četvrtina ispitanih građana (24,5%) prati rad Turističke organizacije grada Novog Sada i to uglavnom ispitanici sa završenom višom školom i fakultetom. Oni TONS ocenjuju prosečnom ocenom 3,49 na skali od 1 do 5 (ocena 3 predstavlja prosek). S tim da smo najviše dobili, trojki, pa zatim četvorki i petica, a da su jedinice i dvojke minimalne. 34,6% ispitanika zna gde se nalaze info centri Turističke organizacije grada Novog Sada i to pre svega ispitanici iz gradske sredine, ispitanici sa završenom višom školom i fakultetom i ispitanici zaposleni u privatnom i državnom sektoru. Od ispitanika kojima je poznato gde se nalaze info centri TONS-a, svega 12% je posetilo ove info centre. Prema mišljenju 87,1% Novosađana podrška za razvoj turizma Novog Sada trebalo bi da bude veća nego što je sada. 6,6% smatra da bi trebalo da bude ista kao do sad, a 0,7% da bi trebalo da bude manja. 5,6% ne zna da odgovori na ovo pitanje.

Koji su vaši prioriteti i planovi za naredni period?

– Prioritetni planovi su pozicioniranje Novog Sada kao City Break destinacije (destinacije za kratke gradske odmore) koji podrazumeva boravak od 1-4 dana, a koji predstavlja najbrže rastući oblik turizma na svetskom nivou. Kada je u pitanju Novi Sad mi možemo da povežemo sledeće turističke proizvode: Manifestacioni turizam, Kulturni turizam, Omladinski turizam, Nautički turizam, Poslovna putovanja – MICE, Gastronomski turizam i EKO-ETNO turizam – rekreacija u prirodi (Aktivni odmor). Da bi smo to postigli, potrebno je mnogo rada i zalaganja, ali najvažnij od svega umrežavanje cele turističke industrije Novog Sada i pakovanje i povezivanje postojećih sadržaja. Zašto ne bi smo “upakovali” festivale, sa dobrim smeštajem koji Novi Sad ima, hranom na čardama i salašima i nekom zanimljivom turom obilaska (npr: obilazak podzemnih vojnih galerija, Petrovaradinske tvrđave, starog gradskog jezgra, Fruške gore, vinske ture…) i to ponudili po primamljivoj ceni. Novi Sad ima odličan imidž u regionu, pa zašto da to i ne iskoristimo. Radićemo na umrežavanju i podizanju svakog turističkog proizvoda, podizanju svesti o značaju turizma i još snažnijoj promociji, kao i na brendiranju Novog Sada kako bi bili poželjniji i vidljiviji.

Branislav Knezevic  (7)

Autor: Bojana Šević
Foto: Privatna arhiva