Početna Kultura U Matici srpskoj o promenama koje se tiču rodno osetljivog jezika

U Matici srpskoj o promenama koje se tiču rodno osetljivog jezika

0

Jezičke promene koje se tiču rodno osetljivog jezika a propisane su novim Zakonom o rodnoj ravnopravnosti ne odobrava veliki deo stručne javnosti, a Odbor za standardizaciju srpskog jezika se u više navrata negativno izjašnjavao o njima. U svetlu nove situacije, u Matici srpskoj, održan je okrugli sto istaknutih proučavalca srpskog jezika i društveno-humanističkih disciplina kako bi se zauzeo jedinstven naučni stav po tom pitanju.

Stav stručnjaka na ovom skupu jeste da je izvršeno političko nasilje nad jezikom koje će imati dalekosežne posledice, da je neprirodno jezik menjati „s polja“ , političkim odlukama, već da se moraju poštovati njegove unutrašnje zakonitosti i logika. Struka nije konsultovana, pa su novi propisi o rodno osetljivom jeziku protivni prirodi i logici srpskog jezika i kao takvi neodrživi su i neprihvatljivi pa čak i protivustavni, smatraju u Odboru za standardizaciju srpskog jezika.

Novi Zakon o rodnoj ravnopravnosti propisuje i obavezu upotrebe rodno osetljivog jezika u javnim službama institucijama i medijima, ali nije jasno precizirano šta to tačno podrazumeva.

Za nepoštovanje ovih pravila predviđene su i kazne od 50 hiljada do dva miliona dinara.

Izvor: RTV
Foto: Wikipedia