Početna Gradske teme Šta sve očekuje sugrađane sa Telepa: Dom za stare, nova osnovna škola,...

Šta sve očekuje sugrađane sa Telepa: Dom za stare, nova osnovna škola, proširenje gimnazije

0

Najduža ulica u Novom Sadu, Bulevar Evrope, nalazi se baš u ovom naselju. U njemu živi više od 20.000 ljudi, a planom generalne regulacije, koji se nalazi na javnim prezentacijama, na području Telepa planira se optimalan kapacitet za oko 35.000 stanovnika.

Zbog nedostatka ozelenjenih površina planiraju se i dve nove parkovske površine, uz Somborsku ulicu i Ulicu Ćirila i Metodija.

Južni deo Telepa planira se za opštestambene zone, koje predstavljaju postepenu promenu namene iz porodičnog u višeporodično stanovanje srednjih gustina.
Duž planiranih bulevara na pravcima bivših pruga, u toku je izgradnja višeporodičnih objekata, i to pretežno spratnosti P+3+Pk duž Bulevara patrijarha Pavla i P+4+Pk duž Bulevara Evrope, koja je na pojedinačnim lokacijama bespravno povećana za jedan ili dva sprata.
Poslovni sadržaji, spratnosti do P+2, planiraju se južno uz Novosadski put. U okviru ove namene posebno se izdvajaju zanatstvo i komercijalno-uslužne delatnosti u okviru kojih je moguće i učešće porodičnog stanovanja, spratnosti do P+1+Pk. Duž Futoškog puta nasleđena je privredna zona.
Na Telepu se planira i dom za stare i penzionere, u Ulici Petefi Šandora, vrtić kapaciteta 200 dece, kompletiranje sportskog centra Telep i novi sportski centar Adice. Postoje uslovi za atletski stadion sa tartan-stazom, tribinama i halom za atletiku.
Takođe, tu je i proširenje postojećeg kompleksa gimnazije “Laza Кostić” – učioničkog prostora orijentaciono do kapaciteta 24 učionice sa po 30 učenika za rad u jednoj smeni i izgradnja trpezarije. Planira se izgradnja univerzalne fiskulturne sale i tople veze između postojećih paviljona, odnosno zajedničkog hola, koji se ističe kao bitan i za odvijanje kulturnih programa koji obeležavaju komplementarni, vannastavni program ove škole.

U bloku između ulica Mornarske i Bolmanske planira se i izgradnja nove osnovne škole, dok se predškolske ustanove planiraju na sledećim lokacijama: u bloku između Futoškog puta i Ulice Pavleka Miškine, u bloku između ulica Subotičke i Vardarske, u bloku između ulica Ilariona Ruvarca, Panonske i Ticanove, u bloku između ulica Bolmanske i Prešernove i u bloku između ulica Kapetana Berića i Gorana Kovačića, na uglu ulica Polgar Andraša i Geri Karolja, u bloku između ulica Heroja Pinkija, Jerneja Kopitara i Laze Lazarevića i u bloku između ulica Kapetana Berića, novoplanirane i Šumske ulice.
U Ulici Feješ Klare, planira se otvorena pijaca, sa obaveznom zelenom pijacom u prizemlju.
Zbog nedostatka ozelenjenih površina planiraju se i dve nove parkovske površine, uz Somborsku ulicu i Ulicu Ćirila i Metodija. Rekonstruisaće se sekundarni nasip da bi se doveo u funkciju odbrane od poplava. Zelenilo duž Šumske ulice, kao i vodnim uslovima koji iziskuju da sekundarni nasip obezbedi odbranu Telepa od poplava, planira se uređenje javnih površina koje čine zeleni ifrastrukturni koridor između Telepa i Adica. Formiranje tog koridora preovlađujuće širine 40 m podrazumeva formiranje parcele sekundarnog nasipa koja će se pružati u kontinuitetu (2,30 km) od raskrsnice sa ulicama Petefi Šandora i Cetinjskom na severu, do Podunavske ulice na jugu, tj. do nasipa I odbrambene linije reke Dunav. U planu su i tri ozelenjena trga.
Na parcelama uz Somborsku ulicu omogućena je izgradnja individualnih garaža u dvorišnim delovima parcela. U okruženju opštegradskog centra duž Bulevara Evrope i višeporodičnog stanovanja duž Bulevara patrijarha Pavla, planiraju se dve javne parking-garaže.
Na prostoru uz Bulevar patrijarha Pavla, na mestu gde je sada perionica automobila, planirana je izgradnja nove benzinske stanice.

Izvor: nsuzivo.rs
Foto: Wiki