Početna Aktuelno Zoran Vapa: Nove pločice za Vladičanski dvor proizvela je inostrana kompanija pošto...

Zoran Vapa: Nove pločice za Vladičanski dvor proizvela je inostrana kompanija pošto domaće firme to nisu bile u stanju!

0

Povodom informacije da je Vladičanski dvor u Novom Sadu, koji je objekat od nacionalnog značaja, rekonstruisan mimo konzervatorskih pravila, našoj redakciji javila se Katarina Maksimov, predsednica Društva konzervatora Srbije kako bi javnosti saopštila da je za Društvo kojim predsedava u ovom trenutku poražavajuća činjenica da su Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture i Zavod za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada odgovorni za trajno oštećenje spomenika kulture, te da kulturno nasleđe u našoj zemlji nikad nije bilo ugroženije ( o čemu više možete pročitati OVDE).

Drugu stranu priče pokušali smo da dobijemo i iz Eparhije Bačke, ali, od momenta pisanja prvog članka na ovu temu na našem portalu (koji možete pročitati OVDE), pa sve do danas, niko nije odgovorio na naše pitanje da li su stare pločice zaista bile u toliko lošem stanju da nije bilo moguće izvršiti njiovu popravku, već je bilo neophodno da se izvrši zamena sa novim?

Ipak, odgovor na ovo pitanje dobili smo iz Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture, gde kažu da su, tokom izrade projekta restauracije fasade Vladičanskog dvora u Novom Sadu, dokumentovani različiti stepeni oštećenja keramičke obloge, nedostajuće površine i odvajanje pločica od podloge, uz veoma loše stanje livene ornamentike, te je nabavka novih zamenskih pločica bila neizbežna.

“Na molbu Eparhije bačke i na osnovu uslova nadležnog Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, konzervatori Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture tokom 2017. godine izvršili su snimanje postojećeg stanja, ispitivačke radove na fasadnim pločicama, dekorativnim fasadnim elementima i ostalim delovima fasade, da bi u martu 2018. godine završili kompletan projekat obnove fasada Vladičanskog dvora u Novom Sadu”, kaže Zoran Vapa, direktor Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i pojašnjava:

“Na osnovu rezultata ispitivačkih radova, projektom je predviđena pažljiva demontaža postojećih keramičkih pločica, njihovo čišćenje i priprema za konzervaciju i restauraciju, kako bi one koje su očuvane i zadovoljavaju ateste, mogle biti vraćene na fasadu. S obzirom na veliki broj pločica čiji stepen oštećenja(zbog prisustva soli, poroznosti, fizičkog oštećenja i dr.) nije bilo moguće resturirati, predloženo je da se na istočnu i zapadnu fasadu Dvora ugrade nove keramičke pločice, a da se južna fasada, prema Zmaj Jovinoj ulici radi sa originalnim, restauriranim pločicama za koje je pribavljen pozitivan atest”, kaže Vapa.

“Nakon bezuspešnog pokušaja više od godinu dana da se u zemlji i okruženju pronađe proizvođač novih fasadnih keramičkih pločica, koje će zadovoljiti zadate parametre atesta, zadatak da urade ovu malu seriju (275 m2 + 225m2) prihvatila se jedna od najboljih firmi za proizvodnju keramike u svetu“, navodi direktor Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i naglašava da su “Eparhija bačka i Episkop bački gospodin dr Irinej, sve vreme tokom izrade projekta, a kasnije i tokom izvođenja radova, insistirali isključivo na najvišem kvalitetu materijala koji se ugrađuje i poštovanju predviđenih rokova”, zaključuje  Zoran.

Autor: NSHronika
Foto: NsHronika, mojnovisad.com