Početna Gradske teme Biće izgrađeno novo prihvatilište za odrasle u Futogu

Biće izgrađeno novo prihvatilište za odrasle u Futogu

0

Nakon što je u novembru doneta odluka o izgradnji novog prihvatilišta za odrasla i stara lica u Futogu, odbornici novosadske Skupštine usvojili su nedavno Program investicionih aktivnosti Gradske uprave za socijalnu i dečju zaštitu, kojim je iz budžeta predviđeno 7,5 miliona dinara za projektno-tehničku dokumentaciju.

To, između ostalog, podrazumeva i grafičku i numeričku analizu prostornih mogućnosti lokacije, izradu geodetskog snimka i geomehaničkog elaborata idejnog rešenja, na osnovu kog će biti podnet zahtev za izdavanje lokacijskih uslova, kao i arhitektonsko-građevinskog projekta za izdavanje dozvole za gradnju.

Podsećanja radi, predlog o izgradnji novog objekta našao se pred gradskim parlamentarcima nakon obraćanja Gerontološkog centra „Novi Sad“ Upravi za socijalnu zaštitu, s molbom da se obezbedi novac za proširenje smeštajnih kapaciteta, jer sadašnje prihvatilište nema dovoljno prostora. O tome je Gradsku upravu obavestio i Centar za socijalni rad, a direktorica Gerontološkog centra Slavica Škrbić u dopisu je istakla da su korisnici Prihvatilišta izuzetno narušenog zdravlja, uglavnom sa ulice i zahtevaju strogu izolaciju od korisnika Doma u Futogu, što trenutno nije moguće.

Nova zgrada prihvatilišta će, kako je objašnjeno, moći da primi oko 120 korisnika. Taj planirani objekat, ukupne površine 6.200 kvadrata, imaće prizemlje i dva sprata i prostiraće se na dve parcele, koje će biti objedinjene u jedan posed. Pošto je deo zemljišta u vlasništvu Grada Novog Sada, a deo Republike Srbije, pre realizacije projekta trebalo bi pokrenuti postupak za prenos prava javne svojine s Republike na Grad, a potom i preparcelisati tu površinu.

Prihvatilište trenutno može da primi 60 korisnika, dok na smeštaj u tom objektu čeka 40 osoba, samo s teritorije Novog Sada. Broj starijih građana u strukturi stanovništva sve je veći, a ne bi trebalo zaboraviti ni njihovu često tešku materijalnu situaciju i odsustvo podrške porodice, ali i narušenog zdravstvenog stanja odraslih i starih osoba kojima je hitno potreban smeštaj. Inače, korisnicima je na tom mestu obezbeđeno privremeno zbrinjavanje, zdravstvena zaštita, kulturno-zabavne i druge potrebe, dok im ne bude omogućen povratak u mesto prebivališta ili, pak, utvrđen odgovarajući oblik socijalne zaštite.

U Prihvatilište najčešće dolaze stara lica u kriznim situacijama, beskućnici, prosjaci, skitnice, mentalno nedovoljno razvijene osobe, lica bez porodičnog staranja, nesposobna za rad, te psihijatrijski bolesnici, materijalno i stambeno ugroženi, pri čemu je većina narušenog zdravlja. Kada je reč o gradnji novog objekta, poslove investitora će, u ime Grada, voditi Uprava za socijalnu i dečju zaštitu, a Uprava za građevinsko zemljište i investicije će biti zadužena za komunalno i infrastrukturno opremanje poseda.

Izvor: Dnevnik
Foto: Pixabay