Početna Gradske teme Medicinska škola u Novom Sadu prva škola na čijim zidovima je iscrtan...

Medicinska škola u Novom Sadu prva škola na čijim zidovima je iscrtan MOGU DA NEĆU grafit

0

Učenici/ce Medicinske škole „7. april” iz Novog Sada iscrtali su na zidovima škole prvi grafit u okviru kampanje “Mogu da neću. Ljubav nije nasilje” Autonomnog ženskog centra, a slična akcija biće sprovedena u još 13 škola širom Srbije. Grafit su iscrtavali učenici/ce koji su prethodno pohađali/le vršnjačke radionice uz podršku i prisustvo predstavnika/ca škole i lokalne organizacije Iz kruga Vojvodina.

Akcija iscrtavanja grafita samo je nastavak vršnjačkih radionica koje se u organizaciji AŽC-a sprovode u 15 gradova, u 30 srednjih škola, gde se kroz radionice sa mladima otvoreno priča o problemima u partnerskim vezama. Cilj radionica, koje vode obučene edukatorke iz lokalnih organizacija, je da nauči mlade, prvenstveno devojke, da prepoznaju nasilne obrasce u partnerskim odnosima i osnaži ih da ne pristaju na iste.

“Kao nastavak radionica, učenici/ce se podstiču da nastave akcije kojima skreću pažnju svojih vršnjaka/kinja na problem nasilja u partnerskim vezama. Ovo je prva od 14 škola koje su podržale akciju i u kojima će biti iscrtan grafit, a nadamo se da će i broj škola koje se priključuju projektu u narednom periodu rasti”, izjavila je Marina Ileš iz AŽC-a.

Kampanja „Mogu da neću“ je deo šireg projekta „Nulta tolerancija na rodno zasnovano nasilje“ koji sprovodi Autonomni ženski cantar i realizuje se od januara 2016. do kraja 2018. godine. Projekat je finansijski podržao Fond Ujedinjenih nacija za suzbijanje nasilja prema ženama, a realizuje se uz preporuku Grupe za zaštitu od diskriminacije i nasilja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Fotograf: Slavenko Smiljanić