Početna Gradske teme Miloš Vučević: Višak u javnom sektoru je tek 70 radnika

Miloš Vučević: Višak u javnom sektoru je tek 70 radnika

0

ThinkstockPhotos-Novi Sad (1)Maksimalan broj zaposlenih na neodređeno vreme u kompletnom javnom sektoru grada prema novim zakonskim propisima je 8.380. U ovom trenutku u njemu je stalno zaposleno 8.450 radnika, pa je i višak gotovo simboličan – tek 70 ljudi.

Sudbina tog viška će, prema rečima gradonačelnika Novog Sada Miloša Vučevića, biti rešena kroz izradu nove sistematizacije poslova i radnih mesta, a jedini kriterijum biće unapređenje delatnosti kojom se neka uprava, ustanova ili preduzeće bavi.

Kao što smo racionalizaciju broja zaposlenih u najugroženijim gradskim preduzećima sproveli u saradnji sa sindikatima i, naravno, uz odgovarajuće otpremnine za one koji su morali da odu, tako ćemo sprovesti i smanjenje ukupnog broja u gradskom javnom sektoru – dodaje Vučević.

On podseća i da je od septembra 2012, kada je došao na čelo grada, pa do danas ukupan broj zaposlenih u javnom sektoru smanjen za 209 ljudi, što se u političkim spekulacijama redovno prećutkuje, a viškovi zaposlenih predimenzioniraju. U spekulacijama koje su dolazile iz opozicionih krugova najčešće je, da podsetimo, pominjano 600 prekobrojnih u javnom sektoru.

Kada je o strukturi dozvoljenog ukupnog broja zaposlenih reč, u gradskoj administraciji mogu da budu zaposlena najviše 1.002 radnika. Pojedinačno, najviše radnih mesta predviđeno je za Gradsku upravu za inspekcijske poslove – ukupno 188. Slede uprave za zajedničke poslove sa 175 i za opšte poslove sa 169 zaposlenih na neodređeno vreme.

Što se gradskih preduzeća i ustanova tiče, ubedljivo najveći broj zaposlenih na neodređeno vreme, njih 1.832, predviđen je za “Radosno detinjstvo”, u kojem će, uzgred, broj dece upisane u vrtiće u narednoj školskoj godini premašiti 16.000.

Prema novom zakonu o maksimalnom broju stalno zaposlenih, na drugom mestu među novosadskim gradskim preduzećima je JGSP “Novi Sad”, koje može da ima 1.164 radnika. S obzirom na veličinu grada i razuđenost javnog saobraćaja, to je i razumljivo, a slično se može reći i za “Čistoću”, koja je, sa 551 radnim mestom na neodređeno vreme, na trećem mestu po brojnosti zaposlenih među gradskim preduzećima.

JAVNI SEKTOR IMA 56 DELOVA
Kompletan javni sektor grada podeljen je na ukupno 56 segmenata. Od toga, gradsku administraciju čine 24 uprave, direkcije, službe ili biroa. Ukupan broj gradskih preduzeća, ustanova i agencija je 32.

Izvor: Novosti
Foto: Ilustracija