Početna Gradske teme Neobavezujući javni poziv za investiciono ulaganje u objekat Radničkog univerziteta

Neobavezujući javni poziv za investiciono ulaganje u objekat Radničkog univerziteta

0

Grad Novi Sad je objavio Neobavezujući javni poziv za prikupljanje pisama o zainteresovanosti sa predlogom pravnog okvira za investiciono ulaganje u objekat Radničkog univerziteta u Ulici Vojvođanskih brigada br. 7 u Novom Sadu.

Objekat čini zgrada broj 1, spratnosti: podrum, prizemlje i 13 spratova, ukupne površine oko 6.687,00m², i gradsko građevinsko zemljište, ukupne površine 6a 24m².

Grad Novi Sad poziva sva zainteresovana domaća ili strana pravna lica da upute neobavezujuće pisane ponude sa predlogom pravnog okvira za investiciono ulaganje u objekat Radničkog univerziteta. Namera Grada Novog Sada je da se Objekat kroz neki od predloženih pravnih okvira za investiciono ulaganje privede nameni u skladu sa planskim dokumentom.

Pisma o zainteresovanosti i sva prateća dokumentacija moraju biti potpisani od strane ovlašćenog lica Potencijalnog partnera i overeni pečatom, ukoliko se pečat upotrebljava. Pisma o zainteresovanosti se dostavljaju na srpskom jeziku poštom ili neposredno predajom na pisarnicu Gradske uprave za opšte poslove, Trg slobode br. 1, Novi Sad, u dva primerka, uz istovremeno slanje putem elektronske pošte na adresu milijana.radovanovic@uprava.novisad.rs, najkasnije do 26. februara 2020. godine do 12 časova.

Obrazac izjave o čuvanju poverljivih podataka može se preuzeti na adresi www.novisad.rs Izjavu potpisanu od strane ovlašćenog lica Potencijalni partner dostavlja neposrednom predajom na pisarnicu Gradske uprave za opšte poslove, Trg slobode br. 1, Novi Sad, u dva primerka, uz istovremeno slanje putem elektronske pošte na adresu milijana.radovanovic@uprava.novisad.rs, najkasnije do 21. februara 2020. godine do 12 časova.

Izvor: NsUživo
Foto: Pixabay