Početna Gradske teme Sajlovo dobija uređene ulice

Sajlovo dobija uređene ulice

0

U cilju poboljšanja osnovnih uslova za život u Sajlovu, Grad Novi Sad je poslednjih nekoliko godina investirao preko 200 miliona dinara za komunalno uređenje ovog naselja.

Nakon što je na kompletnoj teritoriji Sajlova izgrađena kanalizaciona mreža i javno osvetljenje, Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije sada je pristupila radovima na asfaltiranju ulica u ovom naselju. Kolovoz u većini ulica trenutno je pod tucaničkom podlogom ili prevučen tankim slojem struganog asfalta, sa znatnim brojem udarnih rupa i nerešenim problemom odvodnjavanja što stvara velike poteškoće u odvijanju kako kolskog, tako i pešačkog saobraćaja.

U prvoj fazi, koja je u toku, biće asfaltirano 13 ulica, a sem kolovoza predviđeno je i uređenje bankina i postojećih kolskih prilaza, dok će odvođenje atmosferskih voda sa saobraćajnih površina biti rešeno kroz sistem otvorenih upojnih kanala. Ugovorena vrednost ove investicije je blizu 122 miliona dinara, a izvođač radova je “Put-invest” Novi Sad.

Takođe, JKP “Vodovod i kanalizacija” realizovaće izgradnju vodovoda, kako bi se u ovom naselju rešio i problem nelegalne mreže. Nastavak radova na putnoj infrastrukturi planira se u drugoj fazi, a sa krajnjim ciljem da, uređenjem 13,6 km saobraćajnica, problem neasfaltiranih ulica bude rešen na prostoru čitavog Sajlova. Na taj način će ovo naselje u kojem živi oko 4000 stanovnika, a udaljeno je svega 8 km od centra grada, biti kompletno infrastrukturno opremljeno, čime će još jednom biti potvrđeno da Grad Novi Sad ima prioritetni cilj da se jednaki komunalni standardi uspostave u svim delovima gradske teritorije.

Izvor: NsUživo
Foto: Pixabay