Početna Gradske teme Novi Sad: Konkurs za implementaciju LAP-a za mlade

Novi Sad: Konkurs za implementaciju LAP-a za mlade

0

grad-novi-sad-logo-jpg_660x330

Gradska uprava za sport i omladinu – Kancelarija za mlade Grada Novog Sada ima otvoren javni konkurs za finansiranje projekata kojima se obezbeđuje implementacija, monitoring i evaluacija program i projekata kojima se ostvaruju ciljevi i mere definisane Lokalnim akcionim planom politike za mlade Grada Novog Sada u 2016. godini.

Pravo učešća na konkursu imaju udruženja mladih i udruženja za mlade koja imaju sedište i svoju aktivnost realizuju na teritoriji Grada Novog Sada i upisana su u registar kod nadležnog organa.
Predlog projekta može da se odnosi na jednu od devet oblasti Lokalnog akcionog plana politike za mlade Grada Novog Sada, i to: Obrazovanje mladih, Zapošljavanje mladih, Zdravlje mladih, Kultura i slobodno vreme mladih, Volonterski rad i aktivizam mladih, Bezbednost mladih, Informisanje mladih, Mladi u zaštiti životne sredine i održivom razvoju i Socijalna politika prema mladima.

U Smernicama, koje su sastavni deo projekte dokumentacije, kao i u samom LAP-u (“Službeni list Grada Novog Sada broj 11/15), mogu se pronaći ciljevi i mere koji treba da budu ostvareni realizacijom konkretnog projekta ili programa. U okviru oblasti, svaki projekat može odgovoriti na isključivo jedan cilj, a u okviru cilja moguće je odabrati više mera.

Aktivnosti programa i projekata koji budu izabrani za finansiranje putem Konkursa moraju biti besplatne za sve mlade ljude – učesnike aktivnosti, odnosno mladima se ne sme naplaćivati bilo kakav vid participacije za učešće u aktivnostima.

Realizacija projektnih aktivnosti odobrenih programa i projekata može početi tek po objavljivanju rezultata Konkursa. Odobreni programi i projekti moraju biti realizovani do kraja 2016. godine.

Konkurs je otvoren i za projekat monitoringa i evalucije programa i projekata kojima će biti dodeljena sredstva iz budžeta Grada za 2016. godinu za ralizaciju ciljeva i mera definisanih Lokalnim akcionim planom politike za mlade.

Tekst konkursa, Smernice za podnosioce projekata, kao i svi potrebni obrasci mogu se preuzeti na zvaničnom sajtu Gradske uprave za sport i omladinu – Kancelarije za mlade.

Konkurs je otvoren 21. aprila i traje 15 dana od dana objavljivanja.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Gradskoj upravi za sport i omladinu – Kancelariji za mlade putem telefona 021 662 4470.

Izvor: RTV
Foto: Logo