Početna Gradske teme Novi Sad planira smanjenje emisije ugljen-dioksida, naručen akcioni plan

Novi Sad planira smanjenje emisije ugljen-dioksida, naručen akcioni plan

0

Grad Novi Sad planira da smanji emisiju ugljen-dioksida u određenim sektorima, zbog čega je naručena izreda Akcionog plana za održivu energiju i klimu (SECAP).

Gradska uprava za zaštitu životne sredine raspisala je javnu nabavku za izradu akcionog plana, a vrednost čitavog projekta procenjena je na 15,5 miliona dinara.

Novi Sad se sredinom ove godine priključio panevropskoj inicijativi “Sporazum gradonačelnika za klimu i energiju” i time se obavezao da će doprineti ciljevima Evropske unije za zaštitu klime.

Namera je da grad smanji svoje emisije ugljen-dioksida u odabranim sektorima za najmanje 40 odsto, kao i da poveća otpornost Grada na uticaje klimatskih promena.

Dodaje se i da SECAP plan naročito treba da sadrži viziju i strateške ciljeve grada do 2030. godine u odnosu na ublažavanje i prilagođavanje klimatkim promenama, kao i borbu protiv energetskog siromaštva, uključujući definisane obaveze u oblastima kao što su planiranje korišćenja zemljišta, transport i mobilnost, javne nabavke, standardi za nove i renovirane zgrade i ostalo.

Takođe, bitni elementi podrazumevaju i inventar početnih vrednosti emisija gasova sa efektom staklene bašte, sa akcentom na ugljen-dioksid, kao i projekciju ukupnih emisija gasova, procenu ranjivosti i rizika za prilagođavanje klimatskim promenama i aktivnosti i mere ublažavanja.

Plan mora da opiše kako su građani i druge zainteresovane strane bile uključene u njegovu razradu i kako će biti uključeni u implementaciju projekta.

Gradonačelnik Novog Sada će formirati Radnu grupu koja će pratiti izradu ovog plana i pružati podršku prilikom prikupljanja podataka i ostalih elemenata.

Rok za podnošenje prijava je 20. decembar, a u dokumentaciji nije naveden rok u kom je potrebno da izabrani ponuđač dostavi gotov akcioni plan.

Akcioni plan za održivu energiju i klimu, između ostalog, ima Beograd, koji ga je izradio početkom prošle godine.

Izvor: 021.rs
Foto: Pixabay