Početna Gradske teme Novosadskom Hidrozavodu DTD poveren projekat uređenja Begečke jame

Novosadskom Hidrozavodu DTD poveren projekat uređenja Begečke jame

0

Izrada projektne dokumentacije za hidrotehničko uređenje Parka prirode “Begečka jama” koštaće oko 11,8 miliona dinara s PDV-om (11.844.000), a taj posao rukovodstvo javnog vodoprivrednog preduzeća “Vode Vojvodine” poverilo je “Hidrozavodu DTD” iz Novog Sada.

Od odabranih projektanata očekuje se da urade studije, idejna rešenja, projekte za građevinsku dozvolu, te izvođenje i procenu troškova za rekonstrukciju regulacione ustave na kanalu Begej, kao i gradnju crpne stanice.

Park prirode “Begečka jama” nalazi se uz levu obalu Dunava, 18 kilometara od Novog Sada i dva i po kilometra od Begeča, a na tom području uspostavljeni su drugi i treći stepen zaštite. Kako je navedeno, Begečka jama po genezi predstavlja napušteno korito, rukavac i fluvijalno jezero, čiji vodni režim zavisi od Dunava, s kojim je preko kanala Begej u direktnom kontaktu. Jezero se nalazi u aluvijalnoj ravni reke, u delu rita koji se naziva Begečka ada.

“Jezero Begečka jama je, kao najveći ekosistem u zaštićenom području, pod snažnim uticajem čovekovih aktivnosti i prirodnih procesa, koji vode u smeru sporog, ali neumitnog nestajanja otvorene vodene površine. Neadekvatan vodni režim, količina, kvalitet vode, plavljenost okolnog zemljišta pod šumama, umanjuju vrednost Begečke jame i stalnih bara, kao prirodnog mrestilišta dunavskih vrsta riba, smanjuje hranidbenu bazu za ptice, mesto boravka značajne faune, izaziva nestajanje retkih vrsta flore i smanjenje kvaliteta rekreativno-turističke ponude. Radi očuvanja i rekonstrukcije izvorne flore i faune, prirodne retkosti i ugroženih vrsta, neophodno je preduzeti aktivnosti u domenu upravljanja vodama koje ne bi ugrozile prirodni ekosistem, vodeći računa o interesima i prioritetu različitih korisnika Begečke jame”, objašnjeno je u tenderskoj dokumentaciji “Voda Vojvodine”.

Hidrološko-hidrauličkom studijom bi, kako je objašnjeno, trebalo preispitati ranija projektna rešenja, definisati bilansne potrebe za vodom postojećih i budućih korisnika, te predložiti optimalno rešenje u okviru definisanih uslova korišćenja i upravljanja vodnim režimom, kao i zaštite i unapređenja životne sredine.

U okviru projekta izmuljenja Begečke jame i kanala Begej, koji mora biti završen za dva meseca, trebalo bi obaviti geotehničke istražne radove, definisati lokaciju (površinu) za izmuljavanje i odrediti količinu materijala. Osim toga, od odabranih projektanata se očekuje da definišu način uklanjanja nanosa i uslove, kao i da odrede tehnologiju i mesto deponovanja nanosa, ali i da definišu period za te radove u skladu sa uslovima zaštite prirode.

Kako se iz specifikacije javne nabavke može primetiti, rok za završetak hidrološko-hidrauličke studije vodnog režima Begečke jame je 60 dana, za koliko mora biti završen i projekat izmuljenja. Idejno rešenje za rekonstrukciju regulacione ustave na kanalu Begej inženjeri će morati da urade za 60 dana. Trideset dana nakon dobijanja lokacijskih uslova očekuje se da dostave projekat za građevinsku dozvolu, a 20 dana kasnije izvođački projekat.

Osim toga, predviđena je i gradnja crpne stanice, a rokovi za predaju idejnog rešenja, projekta za građevinsku dozvolu i za izvođenje isti su kao i kod rekonstrukcije regulacione ustave.

Izvor: Dnevnik.rs/J. Vukašinović
Foto: Dnevnik.rs