Početna Gradske teme Uređenje blokovske površine u naselju Satelit

Uređenje blokovske površine u naselju Satelit

0

Urbana transformacija naselja Satelit i izgradnja objekata višeporodičnog stanovanja zahteva i uređenje zajedničkih blokovskih površina, karakterističnog i prepoznatljivog identiteta za Novo naselje.

Koncept uređenja blokovskih površina podrazumeva ambijentalno uklapanje u urbano okruženje i zadovoljavanje svakodnevnih potreba stanovnika i korisnika javnog prostora. U tom smislu planirano je da se prostor ozeleni i opremi urbanim mobilijarom u funkciji odmora, rekreacije i igre dece.

Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije započela je radove na uređenju bloka oivičenog ulicama Bate Brkića i Anđe Ranković.

Ono što će naročito doprineti funkcionalnosti i podizanju kvaliteta življenja u ovom delu naselja Satelit jesu sadržaji namenjeni najmlađoj populaciji. Na raznobojnoj podlozi od tartana biće postavljeno 7 različitih tipova rekvizita za igru – dve klackalice, ljuljaška sa sedalicom za bebe, ljuljaška sa dva sedišta, dve njihalice, kula za penjanje, multifunkcionalna kompozicija sa dve kule sa toboganom i mostićem za decu od 1 do 4 godine, kao i kompozicija sa jednom kulom sa toboganom i zidom za penjanje za decu starijeg uzrasta. Radi što bezbednijeg i bezbrižnijeg boravka dece na ovom prostoru, igralište će biti ograđeno žičanim panelima, sa tri jednokrilne kapije.

Na predmetnom prostoru predviđene su i pešačke komunikacije u vidu ugradnje betonskih ploča sa ivičnjacima, što će omogućiti pristup dečijem igralištu.

Adekvatno odvodnjavanje i sprečavanje da se atmosferska voda zadržava na pešačkim stazama i igralištu biće omogućeno izgradnjom 6 slivnika i slivničke veze u dužini od 100m.

Celokupan prostor biće upotpunjen postavljanjem urbanog mobilijara koji čini 8 klupa i 4 korpe za otpatke.

Po završetku navedenih radova, JKP “Gradsko zelenilo” realizovaće hortikulturno uređenje ovog bloka, u smislu formiranja travnatih površina i sadnje odgovarajućih oblika zelenila.

Rok za realizaciju radova na uređenju bloka Bate Brkića iznosi 120 kalendarskih dana, a vrednost investicije je 19,8 miliona dinara.

Izvor: Gradskeinfo.rs
Foto: UGZI NS