Početna Gradske teme Objavljeni javni pozivi Gradske uprave za privredu

Objavljeni javni pozivi Gradske uprave za privredu

0

Grad Novi Sad je putem Gradske uprave za privredu, dana 1. marta, objavio tri javna poziva: Javni poziv za stručno osposobljavanje pripravnika na teritoriji Grada Novog Sada, Javni poziv za realizaciju programa stručne prakse na teritoriji Grada Novog Sada i Javni poziv za organizovanje javnih radova od interesa za Grad Novi Sad u 2023. godini.

Sve tri mere iz Akcionog plana zapošljavanja realizovaće se u tekućoj godini, a Grad Novi Sad je za pomenute mere izdvojio blizu 130 miliona dinara.

Program pripravnika podrazumeva stručno osposobljavanje nezaposlenih lica za samostalan rad u struci za koju je stečeno visoko obrazovanje, radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno sticanja uslova za polaganje stručnog ispita, kada je to zakonom, odnosno pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova, predviđeno kao poseban uslov za rad na određenim poslovima iz pretežne delatnosti poslodavca, uz zasnivanje radnog odnosa. Grad finansira naknadu troškova zarade pripravnika (bruto II zarada, odnosno zarada sa svim pripadajućim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i porezom), u mesečnom iznosu od 70.000,00 dinara za stručno osposobljavanje 65 pripravnika sa visokom stručnom spremom, za period do 12 meseci, a sredstva su izdvojena u ukupnom iznosu od 54.600.000,00 dinara.

Program stručne prakse podrazumeva stručno osposobljavanje nezaposlenih lica za samostalan rad u struci i sticanje uslova za polaganje stručnog ispita kada je to zakonom, odnosno pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova, predviđeno kao poseban uslov za rad na određenim poslovima iz pretežne delatnosti poslodavca, bez zasnivanja radnog odnosa. Grad Novi Sad finansira angažovanim licima novčanu naknadu u mesečnom iznosu od 30.000,00 dinara za 15 lica sa srednjom stručnom spremom, 35.000,00 dinara za 15 lica sa višim ili visokim trogodišnjim obrazovanjem (šesti nivo kvalifikacija i/ili 180 ESPB) i 40.000,00 dinara za 70 lica sa završenim visokim obrazovanjem (najmanje šesti nivo kvalifikacija i 240 ESPB).

Javni radovi od interesa za Grad Novi Sad organizuju se u cilju podsticanja zapošljavanja prvenstveno teže zapošljivih nezaposlenih lica i nezaposlenih u stanju socijalne potrebe, očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih, kao i radi ostvarivanja određenog društvenog interesa. Grad finansira naknade za obavljen posao za 80 lica angažovanih na javnim radovima po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima, u bruto iznosu do 70.000,00 dinara po licu, kao i troškove sprovođenja javnog rada.

Prijave za javne pozive mogu se preuzeti na sajtu Grada Novog Sada i sajtu Gradske uprave za privredu ili u Gradskoj upravi za privredu, Rumenačka ulica br. 110a, prizemlje, kancelarija broj 10.

Takođe, sve potrebne informacije mogu se dobiti u Gradskoj upravi za privredu, putem telefona na brojeve: 021/452-414, 6614-085 i 6624-282.

Izvor: NoviSad.rs
Foto: Pixabay