Početna Gradske teme Počela javna rasprava o nacrtu lokalnog akcionog plana politike za mlade

Počela javna rasprava o nacrtu lokalnog akcionog plana politike za mlade

0

Gradska uprava za sport i omladinu Grada Novog Sada – Kancelarija za mlade u saradnji sa Komisijom za izradu Lokalnog akcionog plana politike za mlade Grada Novog Sada za period od 2023. do 2025. godine sprovode javnu raspravu o Nacrtu lokalnog akcionog plana politike za mlade u periodu od 3. do 22. maja 2023. godine.

Javna rasprava se organizuje radi prikupljanja predloga, sugestija i mišljenja od predstavnika građana i građanki, udruženja, stručne javnosti i ostalih zainteresovanih strana.

Nacrt je objavljen na internet prezentaciji Grada Novog Sada i Gradske uprave za sport i omladinu – Kancelarije za mlade 3. maja 2023. godine.

Predlozi, sugestije i mišljenja dostavljaju se elektronskom poštom na adresu kzm@uprava.novisad.rs ili u pisanoj formi na adresu Gradske uprava za sport i omladinu – Kancelarija za mlade, Novi Sad, Žarka Zrenjanina 2, sa naznakom: Predlozi i sugestije na Nacrt lokalnog akcionog plana politike za mlade Grada Novog Sada za period od 2023. do 2025. godine.

Organizovanje otvorenog sastanka i diskusije, u okviru javne rasprave o Nacrtu biće održane u četvrtak, 18. maja 2023. godine, u Plavoj sali Skupštine Grada Novog Sada, Ulica Žarka Zrenjanina br. 2, od 12.00 do 15.00 časova.

Lokalni akcioni plan za mlade je osnovni strateški gradski dokument koji definiše prioritetne ciljeve za mlade i aktivnosti koje odgovaraju na specifične potrebe mladih određene sredine. LAP-om se obezbeđuje doprinos sprovođenju ciljeva i prioriteta Strategije za mlade u Republici Srbiji za period od 2023. do 2030. godine na lokalnom nivou, kao i drugih sektorskih strategija koje utiču na život mlade osobe, te međunarodnih dokumenata iz oblasti omladinske politike. Nacrt ovog strateškog dokumenta za mlade je rezultat zajedničkog višemesečnog delovanja brojnih subjekata omladinske politke kojim koordiniše Gradska uprava za sport i omladinu – Kancelarija za mlade. U izradi su učestvovali predstavnici Grada Novog Sada, obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih i kulturnih ustanova, predstavnici policije, sportskih klubova, udruženja građana i sami mladi.

Izvor: NoviSad.rs
Foto: Ilustracija/Pixabay