Početna Gradske teme Pokrajinski ombudsman: Institucije važne za ljudska prava

Pokrajinski ombudsman: Institucije važne za ljudska prava

0

pokrajina-pokrajinski-ombudsman-zastitnik-jpg_660x330

Pokrajinski zaštitnik građana juče je povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, 10. decembra, ukazao na važnost ljudskih prava i obavezu država da obezbede opšte poštovanje i primenu ljudskih prava i sloboda.

– Ovaj dan je i prilika da se osvrne na značaj priznavanja urođenog dostojanstva i jednakih i neotuđivih prava svih članova ljudske porodice kao temelja slobode, pravde i mira u svetu, kako se navodi u Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima, a naročito na dostignuti stepen njihovog ostvarenja u jednom društvu – naveo je zaštitnik.

U saopštenju se podseća da, uprkos tome što Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima ne deli građane na manje ili više važne, ostvarivanje zaštite i unapređenja ljudskih prava i dalje su manje dostupne pojedinim društvenim grupama.

– Osobe koje usled neke katastrofe, siromaštva, bolesti, uzrasta, pola ili pripadnosti nekoj manjinskoj društvenoj grupi, žive u strahu za sopstveni život ili egzistenciju svoje porodice i dalje su brojne –  ocenio je pokrajinski ombudsman.

Dodaje se i da je stepen razvijenosti svesti društva o ljudskim pravima “srazmeran njegovom odnosu prema onima koji imaju najviše teškoća u njihovom ostvarivanju”.

– Na Međunarodni dan ljudskih prava treba se podsetiti da je ta odgovornost u slučaju građana pojedinačna ili kolektivna, a u društvu koje sebe naziva savremenim prvenstveno se ogleda u funkcionisanju institucija – dodaje se u saopštenju.

Izvor: Beta