Početna Gradske teme Poziv za ostvarivanje statusa energetski ugroženog kupca

Poziv za ostvarivanje statusa energetski ugroženog kupca

0

Status energetski zaštićenog kupca kojim se umanjenje računa za struju, gas i toplotnu energiju, mogu ostvariti stanovnici Grada Novog Sada koji imaju prebivalište na teritoriji Grada Novog Sada prema Uredbi o energetski ugroženom kupcu. Zahtev za sticanje statusa energetski ugroženog kupca se podnosi na pisarnici Gradske kuće, Trg slobode br. 1, svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 časova.

Zahtev se podnosi na Obrascu ZEUK1 koji je dostupan na internet stranici Grada Novog Sada u dokumentima Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu ili se lično mogu preuzeti u Šalter sali Gradske kuće, Trg slobode br. 1.

Uz ovaj obrazac podnosioci zahteva se na sajtu Grada mogu informisati koji su uslovi propisani da bi se ostvario status energetski ugroženog kupca. Izbeglice i interno raseljena lica zahtev podnose u mestu boravišta u Republici Srbiji.

Izvor: RTV.rs
Foto: RTV.rs