Početna Gradske teme Raspisano sedam novih konkursa u oblasti obrazovanja za 2021. godinu

Raspisano sedam novih konkursa u oblasti obrazovanja za 2021. godinu

0

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice raspisao je sedam konkursa u oblasti obrazovanja za podnosioce prijava sa teritorije AP Vojvodine, u ukupnom iznosu od 170.913.250,00 dinara.

1. 151.000.000,00 dinara za regresiranje prevoza učenika srednjih škola;
2. 13.013.250,00 dinara za realizaciju programa i projekata s ciljem podizanja kvaliteta obrazovanja i vaspitanja u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja, kao i za udruženja;
3. 3.500.000,00 dinara za osnovne i srednje škole, koje realizuju dvojezičku nastavu;
4. 1.000.000,00 dinara za programske aktivnosti i projekte za podizanje kvaliteta učeničkog standarda;
5. 1.000.000,00 dinara za nabavku opreme za osnovne škole koje imaju status javno priznatih organizatora aktivnosti formalnog osnovnog obrazovanja odraslih;
6. 700.000,00 dinara za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti jačanja jezičkih kompetencija učenika osnovnih i srednjih škola;
7. 700.000,00 dinara za programe i projekte koji imaju za cilj podizanje kvaliteta predškolskog vaspitanja i obrazovanja.

Rok za podnošenje prijava pod tačkom 1. jeste 3. mart 2021. godine, dok je za tačke 2 – 7. rok apliciranja 24. februar 2021. godine.

Prijave se dostavljaju lično u pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu (u prizemlju zgrade Pokrajinske vlade) ili poštom na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine ‒ nacionalne zajednice, 21 000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, s naznakom naziva konkursa/programa i projekta.

Obrazac upitnika s prilozima može se preuzeti od danas ‒ 3. februara 2021. godine na sajtu Sekretarijata: www.puma.vojvodina.gov.rs.

Pozivamo sve potencijalne korisnike da se prijave.

Više informacija o uslovima konkurisanja možete takođe naći na sajtu Sekretarijata, u odeljku pod nazivom Konkursi.

Izvor: RTV
Foto: Pixabay