Početna Gradske teme U izgradnji pristup objektu Doma zdravlja na Vidovdanskom naselju

U izgradnji pristup objektu Doma zdravlja na Vidovdanskom naselju

0

U okviru spoljnog uređenja oko budućeg objekta Doma zdravlja na Vidovdanskom naselju, u toku su radovi na izgradnji saobraćajnice sa pratećom infrastrukturom između ulica Aleksandra Nevskog i Emanuila Jankovića u Novom Sadu.

Ova investicija, pored vodovodne i kanalizacione mreže, obuhvata izgradnju interne servisne saobraćajnice, kako bi se omogućio pristup i obezbedili uslovi za nesmetano, bezbedno i funkcionalno korišćenje objekta.

Interna saobraćajnica, dužine 100 metara, ostvarivaće vezu sa Ulicom Aleksandra Nevskog na istočnoj strani i sa Ulicom Emanuila Jankovića na zapadnoj strani. Širina predmetne saobraćajnice iznosi 3,50m i predviđena je za jednosmerni saobraćaj. Preko ove saobraćajnice omogućen je i prilaz do garaže, servisnog ulaza i kotlarnice.

U sklopu saobraćajnice biće izgrađeno 13 parking mesta, od čega su 2 namenjena osobama sa invaliditetom.

Na južnoj strani, neposredno ispred objekta Doma zdravlja, projektovan je pešački plato, sa pešačkim stazama kojima se pristupa objektu. Na pešačkom platou predviđen je i parking za bicikle, sa ukupno 10 parking mesta.

Prostor oko objekta biće oplemenjen uređenjem zelenih površina, postavljanjem urbanog mobilijara i 14 stubova javnog osvetljenja.

Površinsko odvođenje atmosferske vode predviđeno je kao gravitaciono prema zelenim površinama.

Ukupna vrednost investicije, koja će značajno doprineti funkcionalnosti budućeg objekta Doma zdravlja, iznosi 29.597.558,40 dinara, a završetak radova, prema planiranoj dinamici, očekuje se početkom maja.

Izvor: NoviSad.rs
Foto: NoviSad.rs