Početna Gradske teme Uočene nepravilnosti u finansijskim izveštajima novosadske Uprave za imovinu

Uočene nepravilnosti u finansijskim izveštajima novosadske Uprave za imovinu

0

Državna revizorska institucija otkrila je nekoliko nepravilnosti prilikom pregledanja finansijskih izveštaja novosadske Gradske uprave za imovinu i imovinsko-pravne poslove, zbog čega je ovoj upravi i dato mišljenje sa rezervom.

Kao jedan od najozbiljnijih propusta u izveštaju o reviziji se navodi to da ova gradska uprava nije u poslovnim knjigama i finansijskim izveštajima iskazala potraživanja od 15.805.000 dinara za iznos neuplaćenog dela dobiti iz ranijeg perioda Javnog komunalnog preduzeća “Stan”. Ovo, objašnjava se u reviziji, ukazuje da postoji neposredni rizik da javna sredstva nisu zaštićena i zahteva momentalno reagovanje.

Takođe, Gradska uprava za imovinu nije evidentirala potraživanja na osnovu zakupa stanova u ukupnom iznosu od 548.000 dinara čiju naplatu obavlja JKP “Informatika”.

Odstupanje između knjigovodstvenog stanja obaveza i činjeničnog stanja iznosi 23.242.000 dinara, od čega se 38.000 dinara odnosi na više iskazane obaveze, dok se 23.424.000 dinara odnosi na manje iskazane obaveze u poslovnim knjigama.

Revizor je utvrdio i da vrednost učešća u kapitalu javnih preduzeća čiji je osnivač grad koja je iskazana u Bilansu stanja nije usaglašena sa iskazanom vrednošću u poslovnim knjigama javnih preduzeća i sa evidentiranim iznosom u Agenciji za privredne registre.

Komisija za popis je utvrdila neslaganja tokom popisa u odnosu na knjigovodstveno stanje i to da su tokom 2018. godine na osnovu pravosnažnih rešenja o restituciji bivšim vlasnicima vraćeni poslovni prostori na 18 adresa. Od navedenih 18 prostora, Gradska uprava za imovinu i imovinsko-pravne poslove i dalje delimično upravlja sa devet prostora, dok je na preostalih devet to pravo u potpunosti izgubila. Takođe, komisija je snimanjem prostora konstatovala i razlike u površini u stvarnoj i knjigovodstvenoj evidenciji.

Konstatovani su i novi poslovni prostori, hale i objekti koji su preneti sa investicija u pripremi. Komisija za popis je popisala 257 stanova koje se nalaze u evidencije Uprave za imovinu i imovinsko-pravne poslove. Nakon popisa, Komisija je predložila da se devet stanova isknjiži iz pomoćne knjige, da se tri stana uvedu u evidenciju, tako da broj stanova iznosi 251. Takođe, kod tri stana je predloženo da se izmene kvadrature i usklade sa stvarnim stanjem.

U postupku revizije, ispitana je i usaglašenost stanja imovine u pomoćnoj knjizi sa stanjem u glavnoj knjizi i utvrđeno je da je nefinansijska imovina u glavnoj knjizi iskazana za 862.526.000 dinara više nego što je realno stanje. Naime, Komisija za popis, tokom popisa, nije adekvatno popisala nefinansijsku imovinu, a kada je reč o potraživanjima i obavezama u najvećem delu je vršila evidenciju bez verodostojnih isprava.

Prema mišljenju DRI, ukoliko sva imovina i obaveze ne budu popisane u skladu sa propisima, postoji rizik od gubitka i neovlašćenog korišćenja imovine.

U skladu sa navedenim, gradska uprava koja je predmet revizije dobila je preporuke da preduzme odgovarajuće radnje kako bi evidentirala neiskazana potraživanja, da uskladi evidenciju i stanje glavne i pomoćne knjige, obavi detaljan popis nefinansijske imovine, usaglasi potraživanja i obaveze sa dužnicima, popiše imovinu i dostavi izveštaj u kom će pokazati da su nepravilnosti ispravljene.

Izvor: 021
Foto: PIxabay