Početna IT & Business Novi Sad ulaže 12 miliona u razvoj ženskog inovacionog preduzetništva

Novi Sad ulaže 12 miliona u razvoj ženskog inovacionog preduzetništva

0

Grad Novi Sad je za ovogodišnju podršku razvoju ženskog inovacionog preduzetništva obezbedio 12 miliona dinara, u okviru odgovarajućeg republičkog projekta za koji je konkurisao kod resornog ministarstva.

U nameri da novosadskim poslovnim ženama raspodeli bespovratna podsticajna sredstva, koja spadaju u kategoriju državne pomoći male vrednosti, Gradska uprava za privredu je raspisala javni konkurs, koji je za prijavljivanje otvoren do 4. oktobra. Registrovanim privrednim subjektima će, kako je precizirano, biti odobreni iznosi do najviše 480.000 dinara po jednoj prijavi, odnosno maksimalno 200.000 ako preduzetnica konkuriše za izradu veb-prezentacije svoje firme.

Na konkursu mogu da učestvuju mala preduzeća u vlasništvu žena, s udelom od najmanje 51 procenat u ukupnom kapitalu društva, kao i preduzetničke radnje registrovane najkasnije do kraja 2017, čiji su osnivači žene.

U okviru desetak konkursnih uslova navedeno je i da je privredni subjekat u većinskom domaćem vlasništvu, da ima najmanje jednog zaposlenog, da uredno izmiruje poreze i doprinose, kao i ranije ugovorene obaveze i potraživanja prema Gradu.

Izvor: novisad.com
Foto: Pixabay