Početna Politika Lokalna samouprava da poštuje medijske zakone

Lokalna samouprava da poštuje medijske zakone

0

Photo0378

Koalicija novinarskih i medijskih udruženja zatražila je danas od lokalnih samouprava da se prilikom raspisivanja i sprovođenja konkursa za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u sferi informisanja striktno drže zakonskih i podzakonskih odredaba i ovaj proces učine maksimalno javnim.
Koalicija takođe traži da sredstva koja se izdvajaju na ovim konkursima ne budu simbolična, već da budu adekvatna potrebi informisanja građana.

Ukazujemo na to da su prakse lokalnih samouprava u implementaciji novih medijskih zakona veoma različite: pojedine opštine i gradovi svoje su zakonske obaveze shvatile veoma ozbiljno, dok druge koriste razne mehanizme kako bi se one zaobišle ili iskoristile rupe u propisima. Postoje, nažalost, i slučajevi kada se Zakon o javnom informisanju i medijima, kao i Pravilnik o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja krše na drastičan način“, navode u koaliciji koju čine ANEM, NUNS, UNS, NDNV i Lokal pres.

Član 24. Zakona o javnom informisanju i medijima predvideo da se većina članova stručnih konkursnih komisija bira na predlog novinarskih i medijskih udruženja, a da Pravilnik precizira da pravo na predlaganje imaju udruženja koja su registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja konkursa. Takođe, Pravilnik predviđa da organ koji raspisuje konkurs “kroz javni poziv za učešće na konkursu obaveštava novinarska i medijska udruženja, kao i medijske stručnjake zainteresovane za rad u komisiji da dostave predlog za članove komisije, za svaki konkurs posebno”.

Neprihvatljivo je to što pojedine lokalne samouprave svoje obaveze izvršavaju krajnje proizvoljno i netransparentno, pokušavajući da nastave sa starom praksom arbitrarne dodele sredstava medijima. Netranparentnost ovog procesa i pokušaj zaobilaženja relevantnih novinarskih i medijskih udruženja ukazuje na to da se želi zaobići suštinska novina medijskih zakona – a to je javno, nediskriminatorno finansiranje javnog interesa u sferi informisanja kroz rad stručnih nezavisnih komisija. Propusti u ovom procesu po pravilu ne moraju ukazivati samo na lošu nameru, nego na nedovoljno dobro snalaženje pojedinih lokalnih samouprava u novom zakonskom okruženju“, ocenjuju u koaliciji.
Dodaje se da će Koalicija novinarskih i medijskih udruženja pratiti proces implementacije zakona tokom ove godine i na osnovu svojih analiza predložiti određene izmene zakonskih i podzakonskih akata u cilju otklanjanja evidentiranih nedostataka.

Autor: 021.rs