Početna Gradske teme Minimalni iznosi koje će svaki stan u Novom Sadu mesečno morati da...

Minimalni iznosi koje će svaki stan u Novom Sadu mesečno morati da izdvaja za održavanje

0

Svaki stan u Novom Sadu uskoro će imati utvrđeni minimalni iznos koji će stanari svakog meseca morati da izdvajaju za tekuće i investiciono održavanje zgrada.

Sve iznose stambene zajednice mahom već imaju definisane dogovorom sa upravnicima stambenih zajednica. Međutim, ti iznosi su do sada bili između 100 i 250 dinara, te će sada morati da budu viši.

Odbornici Skupštine grada na sednici 10. maja razmatraće i (verovatno) usvojiti predlog odluke o minimalnoj visini iznosa o tekućem održavanju zgrada i minimalnoj visini iznosa izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade. Reč je o dva troška koji se obračunavaju po formuli koju je definisalo Ministarstvo građevinarstva, a potreba je koju propisuje Zakon o stanovanju i održavanju zgrada.

Prema ovoj odluci, svaki stan u zgradi bez lifta biće dužan da mesečno za tekuće održavanje izdvaja minimum 324 dinara, dok će stan u zgradi sa liftom tekuće održavanje plaćati 422 dinara.

Vlasnici garaža plaćaće dodatno i to još 195 dinara mesečno na već pomenute troškove, navodi se u predlogu odluke.

Vlasnici zajedničke garaže ili garažnog bloka izdvajaće mesečno najmanje 130 dinara, a za samostalne delove zgrade poput prostorija u kojima su tehnički uređaji, trafo-stanice, skloništa i slično izdvaja se 195 dinara.

Troškovi svakog stana za investiciono održavanje se obračunavaju malo drugačije – utvrđuju se po kvadratnom metru površine stana. Ako je zgrada stara do 10 godina i nema lift, mesečno se izdvaja 2,80 dinara po kvadratu stana. Za zgrade bez lifta stare od 10 do 20 godina ovaj trošak je 4,20 dinara po kvadratu, za zgrade bez lifta stare 20 do 30 godina iznos je 5,60 dinara po kvadratu, a za zgrade bez lifta starije od 30 godina izdvajaće se sedam dinara po kvadratu.

Ako zgrada ima lift i stara je do 10 godina, svaki stan za investicije izdvaja 3,60 dinara mesečno – po kvadratu. Za zgrade sa liftom stare od 10 do 20 godina obračunato je 5,50 dinara po kvadratu, za zgrade sa liftom stare od 20 do 30 godina izdvajaće se 7,30 dinara do kvadratu, a za zgrade sa liftom starije od 30 godina svaki vlasnik stana moraće mesečno da izdvaja najmanje 9,10 dinara po kvadratu.

Ovo su iznosi koji će izdvajati vlasnici garaža i boksova, kao i za samostalne delove zgrade.

Skupština stambene zajednice ne može da propiše niži iznos od iznosa navedenog u odluci, a ovi troškovi usklađivaće se godišnje sa prosečnom neto zaradom u Novom Sadu za prethodnu godinu.

Skupštine stambenih zajednica imaće 90 dana od stupanja na snagu ove odluke da donesu akt o visini iznosa o tekućem i investicionom održavanju zajedničkih delova zgrade, kao i akt o visini iznosa troškova iz svih drugih nadležnosti stambenih zajednica. Odluka će stupiti na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom listu, a tokom maja.

Kad je reč o plaćanju ove obaveze, svaki stanar mora na tekući račun stambene zajednice da uplati dogovoreni iznos najkasnije od poslednjeg dana u mesecu za tekući mesec. Takođe, ako stanari imaju dogovor sa upravnikom zgrade o drugačijem načinu plaćanja – recimo, putem Informatike, uplatom na račun upravnika i slično, ovi načini plaćanja takođe mogu da se uspostave.

Inače, prema Zakonu o stanovanju i održavanju zgrada, svaki stanar ima pravo da traži od upravnika elektronski ili drugi uvid u stanje i promene na tekućem računu stambene zajednice. Ako se naplata ovih troškova ne vrši preko Informatike, upravnik mora stanarima da dostavi fakturu. Hitne intervencije se, kao i uvek, finansiraju iz novca stambene zajednice na računu, bez obzira na namenu tih sredstava.

Izvor: 021
Foto: Ilustracija/Pixabay